1DEC2017

Kommunens nyanlända sysselsatta och aktiva i föreningslivet

Förra året anvisades 73 nyanlända till Upplands-Bro genom den nya Bosättningslagen. Av dem var 48 vuxna och idag bor 34 av dem kvar i kommunen. Merparten är sysselsatta med arbete eller studier. Många är också aktiva i föreningslivet.

Nyfiket i Bro är en arbetsplats med stort integrationsfokus. (Foto: Anna Malm Kelfve)

Flyktingkrisen innebar stora utmaningar för landets kommuner. En ny lag, bosättningslagen, trädde i kraft 1 mars 2016 och innebär att alla Sveriges kommuner anvisas att ta emot flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner. För 2017 är kommunens mottagande 74 nyanlända.

Av de 34 nyanlända vuxna som anvisades 2016 och som bor kvar i kommunen är 23 sysselsatta i arbete, resterande studerar eller har annan insats inom Arbetsförmedlingens etableringsplan. Alla nyanlända i kommunen har en etableringsplan och följer denna. Etableringsplanen upprättas för att stödja personen att komma i arbete och komma in i samhället så snart som möjligt. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik.

Kommunens integrationsstödjare utgör ett komplement till Arbetsförmedlingen och hjälper till med matchning mot arbetsmarknaden genom ett individanpassat fokus. Det handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället. Framgången handlar om tillgång till språk, arbete, utbildning och kontakter.

Integrationsstödjarna hjälper också barnfamiljer att komma i kontakt med föreningslivet i Upplands-Bro. Idag är 80 procent av alla nyanlända barnfamiljer aktiva i någon förening i kommunen.

Relaterade nyheter

  • 17 SEP 2019
    Kom och träffa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) måndagen den 23 september i Kulturhuset, Kungsängen. Delta i ett samtal om små och stora frågor i kommunen.
  • 17 SEP 2019
    I veckan deltar Upplands-Bro kommun i Stockholm Business Arena - Nordens största mötesplats för ledande aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. En av talarna är kommundirektör Ida Texell, som kommer att dela med sig av hur...
  • 16 SEP 2019
    Förra veckan besökte kommunen Destinys care – en privat utförare inom hemtjänst. Företagsbesöket är ett av många planerade besök med fokus på att träffa, lära känna och tillsammans, föra en dialog om förutsättningar och utmaningar...