23NOV2017

Så prioriterar kommunen vid snöröjning

Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriterar kommunen vissa vägar, gator och platser.

Viktiga vägar prioriteras vid snöröjning. (Foto: Mostphotos)

Prioriteras vid snöröjning

 • Huvudgator
 • Busshållplatser
 • Bussgator
 • Pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Alla gång- och cykelvägar

I andra hand kommer resterande kommunägda gator, vägar och parkeringar.

Karta över prioritering av vägar

Prioritering av vägar som sköts av kommunen
(Klicka på den gröna knappen längst ned i mitten av sidan för att få upp vägprioriteringen)

Vägar som sköts av Trafikverket

Tipsa kommunen

Vi tar tacksamt emot synpunkter och felanmälningar. Dina åsikter och observationer är en viktig del av underhållsarbetet.

Felanmälan

Vinterunderhåll

Har du frågor om istappar, skottningshjälp eller vad som gäller för din privata uppfart? Svaren hittar du på kommunens sida om vinterunderhåll.

Relaterade nyheter

 • 11 OKT 2018
  Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum är nu åter öppen för genomfartstrafik. Vägen stängdes i våras med anledning av E.ON:s grävarbete med den nya stora fjärrvärmeledningen.
 • 6 SEP 2018
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att möjliggöra detta behöver vi ta bort alla hindren som finns på kommunala vägar.
 • 21 JUN 2018
  Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...