15NOV2017

Polisens brottsstatistik för Upplands-Bro 2017

Hur ser brottsstatistiken ut i Upplands-Bro? Vilka brott ökar och vilka brott minskar i kommunen? Nu finns brottsstatistik för årets mätperiod, tillgänglig att läsa på kommunens webbplats. Statistiken som kommunen använder är insamlad och sammanställd av Polisen.

Mätperioden för det statistiska underlaget är 1 januari - 2 november. (Foto: Mostphotos)

– Upplands-Bro kommun sammanställer inte någon egen brottsstatistik utan vi använder oss av Polisens siffror. Kommunen har ett nära samarbete med Polisen och brottsstatistiken är ett av verktygen vi tillsammans använder för att öka tryggheten i kommunen, säger Björn Svensson, trygghetssamordnare i Upplands-Bro kommun.

Mätperiod

Statistiken redovisar ett urval av anmälda brott under perioden 1 januari – 2 november 2017.

Siffror från tidigare år

Statistiken kan jämföras med siffror från tidigare år. Siffrorna visar antal anmälda brott, men tar inte hänsyn till befolkningsutvecklingen.

Brottsstatistik 2017

Polisens brottsstatistik för Upplands-Bro kommun 2017

Relaterade nyheter