14NOV2017

Pressmeddelande: Koalitionen satsar på ett hållbart samhälle för unga och äldre i 2018 års budget

Den styrande koalitionen (S, MP, C, KD) i Upplands-Bro kommun har presenterat sin budget för 2018. Enligt förslaget tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel för 2018. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor.

Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.

Klicka på bilden för att se budgetfilmen!

I 2018 års budget fortsätter arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Samtidigt görs flera satsningar på unga och äldre i Upplands-Bro kommun, med bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid och ökat stöd till barn med särskilda behov. Man utvecklar stödet till lärare genom att till exempel anställa resurspersoner inom skolan.

Arbetet med att göra alla förskolor fria från gifter fortsätter och i budgeten för 2018 genomförs också en lönesatsning på lärare inom vuxenutbildningen, för att säkra att lönerna blir konkurrenskraftiga och för att behålla kompetens inom kommunen.

Den styrande koalitionen tar under år 2018 initiativ till byggandet av ytterligare ett äldreboende. Man fortsätter att satsa på att skapa bättre förutsättningar för äldre, med mötesplatser och förebyggande insatser. Genom ökad bemanning inom äldreomsorgen ska äldre och sjuka ges större möjlighet att få ett bättre liv.

Man budgeterar också för en förstärkt kulturskola och ökad tillgänglighet till aktiviteter i Brohuset, Kulturhuset och på Kungsängens IP. Ett särskilt ungdomsråd ska inrättas och man anlägger en aktivitetspark i Råby i Bro samt en lekpark vid Kungsängens IP.

Ytterligare satsningar görs för källsortering och ekologisk mat i kommunens verksamheter. Man verkar också aktivt för ett ungdomens hus i Bro.

– De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens Upplands-Bro. Grunden är ett långsiktigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten för 2018 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 22 november 2017.

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande

Jan Stefanson (KD), gruppledare

Lisa Edwards (C), gruppledare

Sara Ridderstedt (MP), gruppledare

Relaterade nyheter