14NOV2017

Premiär för Förebyggande enhetens dag

Vi blir allt äldre och år 2030 kan den kvinnliga medellivslängden bli över 90 år visar en ny studie. En äldre befolkning ställer ökade krav på samhället. Hälsofrämjande aktiviteter kan bidra till ett hälsosamt åldrande.

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson underhåller. Foto: Anna Malm Kelfve

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson underhåller. Foto: Anna Malm Kelfve

Dagen inleddes av Mirjam Brocknäs, som är enhetschef för Förebyggande enheten, med en föreläsning om hälsosamt åldrande och hur livsstilen kan påverka risken för olika sjukdomar som exempelvis demens. Ensamma personer löper dubbel så stor risk att utveckla en demenssjukdom enligt Mirjam. En väg att förebygga ensamheten kan vara att delta i Förebyggande enhetens aktiviteter.

Förebyggande enheten har bland annat startat exempelvis teknikgrupper där äldre kan lära sig att använda surfplattor eller Skype och mycket annat. Forskning stödjer att äldre genom kunskap inom teknik längre kan leva ett självständigt liv, berättade Fredrik Eliasson som leder teknikgrupper i Bro och Kungsängen.

Bli volontär för att undvik ensamhet och upplev meningsfullhet i vardagen! Det rekommenderar Lasse Kling som är volontär i Upplands-Bro kommun.

Volontärssamordnaren Maryam Kormi Nouri berättade om kommunens volontärarbete och om livet som volontär kan ge nytt perspektiv i livet. 

Volontären Lasse Kling provar ett träningspass under ledning av tränaren Michaela Forster.

Volontären Lasse Kling provar ett träningspass under ledning av tränaren Michaela Forster.

- Vi har så många människor i vårt samhälle som är så ensamma. Man möter så mycket folk, det är relationer som du aldrig annars hade skaffat dig. Man får så mycket kontakter, tacksamhet och vänlighet, det går inte att beskriva hur mycket man får tillbaka, säger Lasse Kling som är volontär sedan sju år tillbaka.

En av dagens höjdpunkter var en föreläsning från Hilde Melin, aktivitetssamordnare som pratade om kost och fysisk aktivitet. Det behövs inga piller eller extrem kost bara lagom träning för att bromsa åldrande tycker Hilde Melin. Hilde och hennes kollegor Anette Holm och Fredrik Eliasson etablerade promenadgrupper i både Bro och Kungsängen, nyligen startade Hilde sittgymnastik i Tibble, så att alla äldre i kommunen har möjlighet att utmana kroppen.

Planer för 2018 är under framtagande och Hilde uppmuntrar alla att följa Förebyggande enhetens aktiviteter på kommunens hemsida, vinterprogrammet finns på hemsidan och vårprogrammet publiceras i februari.

Efter föreläsningarna fick besökarna prova på och uppleva att det är roligt att träna. Instruktör Michaela Forster körde ett pass med pensionärerna.

Under eftermiddagen tog artisterna Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson plats på scenen och framförde en kavalkad av Alice Babs-låtar. Störst succé bland de drygt 100 besökarna gjorde Swing it magistern. Bakom det arrangemanget stod Kultur i vården som finns inom Kulturenheten i kommunen. Ett liknande arrangemang gick av stapeln i Bro veckan innan. Då besökte en bit över 100 personer framträdandet.

Tina Teljstedt (KD) inviger Förebyggande enhetens aktivitets- och vardagsrum.

Tina Teljstedt (KD) inviger Förebyggande enhetens aktivitets- och vardagsrum.

Förebyggande enhetens dag avslutades med en invigning av de nya aktivitets- och vardagsrummen på Torget 4.

Relaterade nyheter

Upp