8NOV2017

Pressmeddelande: Upplands-Bro stärker och utvecklar arbetet med trygghet och säkerhet i budgeten 2018

Koalitionen satsar för att ytterligare stärka och utveckla arbetet med trygghet och säkerhet i sin budget för 2018. I dag presenterar den styrande koalitionen (S, MP, C, KD) i Upplands-Bro kommun sin budget för 2018.

Klicka på bilden för att se budgetfilmen!

Enligt förslaget tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel för 2018. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor.

Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.

Fokus i 2018 års budget ligger på att ytterligare stärka och utveckla arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen.

– Vi arbetar för en tryggare kommun och en hållbar livsmiljö där du och jag kan leva, utvecklas och trivas, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den styrande koalitionen budgeterar för inrättandet av en kommunövergripande Trygghetspott. Vidare vill man, inom ramen för sociala investeringsfonden, möjliggöra projekt med fokus på att främja trygghet genom till exempel föreningsdrivna nattvandringar och "Brobyggare".

En annan del i trygghetsarbetet är att utveckla samverkan med frivilligorganisationer som till exempel FRG (Frivilliga Resursgruppen), grannstöd och grannsamverkan. Andra konkreta åtgärder är ansökan om ordningsvakter och trygghetskameror samt bättre utomhusbelysning och tryggare utomhusmiljöer.

I budgeten för 2018 stärker man också fritidsgårdarna. För en trygg skoldag med arbetsro och bra arbetsmiljö rustas kommunens skolor och arbetet fortsätter med att se över larm och lås på skolornas lokaler.

Budgeten för 2018 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 22 november 2017.

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande

Jan Stefanson (KD), gruppledare

Lisa Edwards (C), gruppledare

Sara Ridderstedt (MP), gruppledare

Relaterade nyheter