30OKT2017

Begränsad framkomlighet när E.ON gräver fjärrvärmeledning genom Kungsängen

I början av 2018 planerar energibolaget E.ON att påbörja sitt arbete med att gräva ner en fjärrvärmeledning längs Enköpingsvägen i Kungsängen. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafiken i centrala Kungsängen under projektets olika trafiketapper.

Illustration över kretsloppsanläggningen i Högbytorp. (Foto: E.ON)

 

Varför behövs en ny fjärrvärmeledning?

E.ON:s färdiga fjärrvärmeledningen kommer att sträcka sig från Järfälla kommun till den planerade kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i Bro. Den nya anläggningen kommer att koppla samman fjärrvärmenätet i Upplands-Bro och Järfälla till ett sammanhållet fjärrvärmenät - vilket innebär att nya områden i Upplands-Bro kommun kan anslutas till mer klimatsmart energi.

Andra fördelar är:

 • Värmepannorna i Bro avvecklas
 • Regionen får en effektiv kretsloppslösning för energiproduktion
 • Upplands-Broborna får tillgång till närproducerad biogas som kan ersätta bensin och diesel som fordonsbränsle, vilket bidrar till en renare miljö
 • Den nya anläggningen förväntas skapa 60-90 nya jobb

Varför dras fjärrvärmeledningen längs Enköpingsvägen?

E.ON och Upplands-Bro kommun har utrett flera alternativ för ledningssträckning genom Kungsängens tätort och enats om att förlägga fjärrvärmeledningen i Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen valdes av främst tre anledningar:

 • Det alternativ som har minst påverkan på boende i området
 • Påverkar befintliga VA-ledningar i kommunen i mindre utsträckning jämfört med andra alternativ
 • Det bästa alternativet för att tillgodose räddningstjänstens framkomlighet i hela Kungsängen under grävningsarbetet

Karta över fjärrvärmeledningens dragning genom Kungsängen - klicka på kartan för att förstora bilden. (Illustration: E.ON)


Informationsmöte 23 november

Den 23 november bjuder E.ON in till ett informationsmöte om dragningen av fjärrvärmeledningen. Under mötet har du möjlighet att träffa representanter för E.ON och ställa frågor och få mer detaljerad information om hela projektet och om grävarbetena i kommunen. Mötet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. E.ON bjuder på fika.

Datum: Torsdagen den 23 november
Plats: Kommunhusets entré, Kungsängen
Tid: 17.00-19.00

E.ON Inbjudan informationsmöte 23/11

Preliminär tidsplan och senaste nytt om projektet

Enligt den preliminära tidsplanen planerar E.ON att påbörja grävarbetet runt årsskiftet. Arbetet genom Kungsängen kommer att utföras i olika trafiketapper och beräknas pågå till och med våren 2019. Tidplanen kan komma att förändras beroende på förutsättningar för markarbetet.

Senaste nytt om projektet uppdateras löpande på E.ON:s webbplats.

Framtidens kretsloppsanläggning

Frågor?

Vid frågor vänligen kontakta E.ON:s kundtjänst på 0771-47 47 27 eller vänd dig direkt till E.ON:s kontaktpersoner. E.ON har också skapat en sida med Frågor och svar.

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp

E.ON bygger en kretsloppsanläggning som ska producera biogas, el och värme. Anläggningen byggs i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning vid Högbytorp. Den moderna kretsloppslösningen byggs med senaste teknik och skapar förutsättningar för att återvinna både material och energi.

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Relaterade nyheter

 • 10 NOV 2019
  Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
 • 25 OKT 2019
  På första advent tänder kommunen upp årets julbelysning. Nytt för i år är att två stora julkulor ersätter julgranen på Kungsängens torg. Julkulorna, som det går att gå in i, är en del i gestaltningen av torget.
 • 9 OKT 2019
  Den tillfälliga infartsparkeringen vid Bro station (infart från Ginnlögs väg) flyttas 300 meter österut på grund av markförstärkning. En ny tillfällig parkeringsplats kommer att ersätta dagens parkeringsyta. Enligt den preliminära...