27OKT2017

Nu har Fryshuset fått en utbildningslokal i Bro

Nu har Fryshuset äntligen fått en utbildningslokal i Bro. I veckan bjöd kommunen och Fryshuset in till öppet hus i den nya lokalen - som under de senaste veckorna ställts i ordning av Broungdomar. Lokalen kommer att användas till utbildningar inom verksamheten H.I.T (Hopp, Inkludering, Trygghet) och som samlingspunkt för Fryshusets aktiviteter i Bro.

Kommundirektör, Maria Johansson, var på plats när kommunen och Fryshuset bjöd in till öppet hus för att berätta om Fryshusets nya utbildningslokal i Bro. (Foto: Sara Eklind)

– Vi är glada över att Fryshusets utbildningslokal äntligen är färdig. Lokalen är ytterligare ett steg i kommunens prioriterade trygghetsarbete och vi ser fram emot att tillsammans med Fryshuset fortsätta vår långsiktiga satsning på kommunens unga, säger Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Verktyg för positiva förändringar

H.I.T är en verksamhet som Fryshuset driver för unga, i framförallt Bro - på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Syftet är att ge unga verktyg och kunskap för att skapa positiva förändringar för sig själva och andra i sin hemort.

En del i verksamheten är en utbildning där deltagarna får lära sig vardagsjuridik, konflikthantering, jämställdhet, brandsläckning, första hjälpen, simning och mycket mer. Målet är att få unga att upptäcka och utveckla sina drivkrafter.

– Vårt uppdrag är att lyssna på och bygga relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och ger dem verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft. Vi är glada över samarbetet med kommunen och ser fram emot fortsatt samverkan med lokala aktörer. Ju fler vi är som samverkar ju bättre möjliggörare kan vi vara för våra unga i deras utveckling, säger Lewaa Elubey, ansvarig för Fryshusets verksamhet i Bro.

Engagemang och närvaro

För att klara utbildningen krävs hög närvaro och stort engagemang. Ungdomar som visar framfötterna får uppdrag med ersättning när tillfälle ges. Exempelvis som trygghetsvärdar på Järva Politikervecka eller som ungdomsledare på Sports Camp.

Dessutom trygghetsvandrar Fryshusets ungdomsledare i Bro under kvällstid flera kvällar i veckan, för att synas, hantera konflikter och bygga relationer med boende och vara verksamma i området.

Hur kommer lokalen användas?

Lokalen kommer att användas som utbildningslokal och samlingspunkt för aktiviteter på kvällar och helger inom verksamheten H.I.T. Efter klockan 22.00 kommer lokalen endast att användas av Fryshusets personal. Utbildningslokalen ligger på Snickarvägen 56 i Bro.

Samarbete mellan kommunen och Fryshuset

Kommunen samarbetar med Fryshuset för att öka tryggheten och framtidstron hos unga, framförallt i området Bro. Samarbetet började 2017 och pågår minst till 2019.

Samarbete med Fryshuset


Grannar, Upplands-Brobor, personal från kommunen och Fryshuset fanns på plats och diskuterade den nya lokalen. (Foto: Sara Eklind)

Den nya lokalen ligger på Snickarvägen 56 i Bro. (Foto: Sara Eklind)

Några av de nyfikna besökarna, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Camilla Janson, i mitten. (Foto: Sara Eklind)

Fryshuset visade upp en fotoutställning om sin verksamhet. (Foto: Sara Eklind)

Relaterade nyheter

Upp