23OKT2017

På väg till en giftfri förskola

Miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och kläder. Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga då de vistas lång tid i den miljön. Därför har Upplands-Bro kommun under flera år arbetet för att skapa giftfria förskolor.

Agneta Lundbeck-Jansson, Linda Björklund och Inés Rivera, från förskolan Rönnbäret.

Agneta Lundbeck-Jansson, Linda Björklund och Inés Rivera, från förskolan Rönnbäret. Foto: Anna Malm Kelfve

Norra Kungsängens förskolor tog tidigt krafttag i arbetet kring att skapa en giftfri vardag för barnen. En av pådrivarna var en förälder som arbetade på Kemikalieinspektionen och som kunde ge goda råd och tips om hur arbetet kunde genomföras. Naturskyddsföreningen har tagit fram en checklista med 13 punkter som många förskolor använder som en grund för att starta arbetet.

– Vi fick lite draghjälp i och med att vi behövde renovera en av våra förskolor. Det gjorde att vi hade möjlighet att förnya och göra det på ett giftfritt sätt, säger Ines Rivera, förskolechef för Norra Kungsängens förskolor.

Under renoveringen kunde gamla madrasser, som kan innehålla miljögifter, kasseras och nya köpas in. Likaså kunde kuddar och möbler ersättas med garanterat giftfria alternativ. I samband med renoveringen gick medarbetarna också igenom samtliga leksaker och slängde det material som kunde innehålla gifter. Bland annat lämnades flera gamla tangentbord och mobiltelefoner, som tidigare fungerat som leksaker, till återvinning. Likaså har alla kommunala förskolor ”plastbantat” och gjort sig av med plastleksaker tillverkade innan år 2007, plastleksaker tillverkade utanför Europa och gamla utklädningskläder innehållande plast.

Ett av de projekt inom miljöområdet som barnen på Rönnbäret arbetat med.

Ett av de projekt inom miljöområdet som barnen på Rönnbäret arbetat med.

De kommunala förskolorna är alla Grön flagg certifierade och arbetar i olika teman där barn och pedagoger involveras och lär sig mer om bland annat återvinning och hållbarhetsfrågor.
Förskolorna har även ett gemensamt projekt ”En resa mot framtiden”. Projektet styrs av barnens nyfikenhet och drivkraft, deras frågeställningar vägleder pedagogerna i vad som diskuteras och skapas i syfte att nå en ökad ekologisk medvetenhet hos barnen.

Inom kommunen finns också planer på att starta en egen kreativ återvinningscentral dit kommunala verksamheter kan lämna material för återvinning. På återvinningscentralen görs materialet ofarligt och hanterbart. Därefter är tanken att förskolorna ska kunna hämta det återvunna materialet och använda det inom den skapande verksamhet.

De kommunala förskolorna har alla en miljöansvarig person, som tillsammans med övriga pedagoger och medarbetare driver frågorna om miljö. Alla medarbetare får löpande fortbildning om miljöklokhet. Bland annat har en utbildning om olika märkningar av plats hållits.

Förskoleköken är en viktig del av miljöarbetet. Plastburkar används inte i samma utsträckning som tidigare, utan burkar av glas prioriteras. All mjölk som köps in är ekologisk och så långt det är möjligt köps även ekologisk frukt. Kockarna strävar efter att ta tillvara så mycket som möjligt. Nyligen utsågs en av förskolekockarna, Emil Spanos, till en av Sveriges bästa förskolekockar. Hans filosofi är att använda så mycket som möjligt av råvarorna. På hans Instagramkonto (@forskolekocken) kan man ta del av hur han friterar skal från morötter och palsternackor och serverar till barnen.

– Vi har valt att byta ut de glas och tallrikar i hårdplast som tidigare användes inom förskolorna till tallrikar i porslin på alla kommunala förskolor i kommunen. Likaså gör vi vårt bästa för att öka andelen ekologisk mat som serveras. I dagsläget är i genomsnitt 39 procent av maten som serveras på förskolorna ekologisk, vilket vi hoppas kunna öka, säger Marie Lindvall Wahlberg, som är verksamhetschef för de kommunala förskolorna.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...
Upp