4OKT2017

Anhörigas situation lyftes under Anhörigdagen

I tisdags arrangerades Anhörigdagen av kommunen och Upplands-Bro Anhörigförening. Fokus under dagen låg på föreläsningar, erfarenhetsutbyte och teaterföreställningar för att lyfta anhörigas situation.

Anhörigdagen bjöd bland annat på mingel med utställare och besökare.

– Det är viktigt att kunna belysa anhörigas situation oavsett ålder och diagnos. Jag hoppas den här dagen ska leda till erfarenhetsutbyte och att anhöriga ges stimulans och hjälp i sin situation. Och att de inte ska känna sig ensamma, säger Alf Andersson, ordförande för Upplands-Bro Anhörigförening.

Alf Andersson, ordförande i kommunens anhörigförbund, lyfte vikten av att uppmärksamma anhöriga.

Anhörigråd

Dagen inleddes med att socialnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) och kommunens socialchef Eva Folke hälsade besökarna välkomna.

– Idag är en historisk dag eftersom vi uppmärksammar den här dagen, anhörigdagen, för första gången i kommunen. På Anhörigföreningens initiativ har vi också inrättat ett anhörigråd med syfte att fördjupa dialogen och förmedla kunskap kring anhörigas situation. Och det känns väldigt roligt, berättade Tina Teljstedt.

Anhörigdagen berör anhöriga till personer med alla typer av problematik – exempelvis demens, missbruk, schizofreni, psykiska och fysiska besvär.

Socialnämndens ordförande, Tina Teljstedt (KD), välkomnade besökarna till Anhörigdagen.

Barn som anhöriga

Hur ser situationen ut för barn som anhöriga? Det var en av frågeställningarna som Lena Gustavsson, från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, tog upp under sitt föredrag.

Dubbelt så många barn till anhöriga går inte ut grundskolan jämfört med andra barn. Barn som anhöriga löper dessutom större risk att hamna i missbruk och dö i förtid. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare.

– Det är tungt att höra, men väldigt viktigt. Jag är glad att ni närmar er den här frågan något som många kommuner inte hunnit med ännu, säger Lena.

Trots den mörka statistiken händer det också mycket positivt. Exempelvis har samverkan mellan myndigheter förbättrats. Kompetensutveckling inom skolan är en annan punkt.

Lena Gustavsson (t.h), från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, föreläste om barn som anhöriga.

Utställning och teater

Anhörigdagen arrangerades i Skogakyrkan och i kyrkans foajé fanns utställare från kommunen och andra organisationer på plats för att diskutera och informera om produkter, kurser, föreläsningar och anhöriggrupper.

Dagen avslutades med delar ur teaterföreställningarna ”Autist, javisst” och ”Churchill var inte heller klok”, som framfördes av Östra teatern.

– Med den här dagen vill vi visa vilka verksamheter som finns och vart man kan vända sig som anhörig, avslutar Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent och volontärsamordnare på Upplands-Bro kommun, som jobbat med att arrangera dagen.

Anhörigveckan

Anhörigdagen är en del av den nationella anhörigveckan som instiftats av Anhörigas riksförbund.

Anhörigkonsulent och volontärsamordnare, Maryam Kormi Nouri, tryckte på vikten av erfarenhetsutbyte och kommunikation mellan anhöriga.

Fler bilder från Anhörigdagen 2017

Samtalsgrupper och föreläsningar är exempel på olika typer av hjälp du som anhörig kan få.

Fredrik Eliasson, samordnare på Upplands-Bro kommun, informerade om kommunens förebyggande arbete.

Relaterade nyheter

Upp