29SEP2017

Nationellt intresse för Nyfiket

Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL), besökte under fredagen Nyfiket i Bro för att ta del av hur Upplands-Bro kommun arbetar med integrationsfrågor. Nyfiket drivs av nyanlända kvinnor och lokalen utgör ett nav för integrationsfrågor.

Vesna Jovic, VD för SKL, samtalar med Rahaf och Medina som arbetar på Nyfiket. Till vänster Nina Rönnberg, integrationssamordnare.

Vesna Jovic, VD för SKL, samtalar med Rahaf och Medina som arbetar på Nyfiket. Till vänster Nina Rönnberg, integrationssamordnare. Foto: Anna Malm Kelfve

Nyfiket startades i början av 2017 som ett led i att underlätta för nyanlända kvinnor att komma i arbete. I dagsläget arbetar sex kvinnor på Nyfiket. De har varit i Sverige i mellan arton månader och sju år. För de allra flesta är detta det första arbete de har utanför hemmet. Att få arbetslivserfarenhet och ökad kunskap är viktiga faktorer för att sedan kunna gå vidare och få ett annat arbete. Nyfiket blir därigenom en språngbräda som ger en skjuts in i arbetslivet.

Under Almedalsveckan 2017 höll Upplands-Bro kommun ett seminarium om integration där Nyfiket presenterades. Där väcktes ett intresse för projektet som lett till nationellt intresse för hur kommuner kan stötta nyanlända in i arbete och därigenom öka integrationen.

På Nyfiket har de fyra integrationsstödjarna sin arbetsplats. Deras arbete går ut på att se varje nyanländ persons möjligheter och förmågor. Med detta individanpassade fokus stöttar de alla nyanlända att nå sin fulla potential. Bland annat utgör integrationsstödjarna ett komplement till Arbetsförmedlingen och hjälper till med matchning. Detta samarbete har gjort att ungefär 80 procent av de nyanlända som kom till Sverige under 2016 nu har sysselsättning. 

– Att lära sig språket och komma ut i arbete är nyckeln till en lyckad integration. Vi ser vilken skillnad vårt integrationsarbete gör i människors liv. Hela familjer påverkas positivt, säger Moslim som arbetar som integrationsstödjare.

Likaså stöttar integrationsstödjarna barn och ungdomar i de nyanlända familjerna. De är en kontakt mellan föreningar och de nyanlända. Till exempel kan de följa med barnen till den första träningen och därigenom vara ett stöd. Bland barn och ungdomar i nyanlända familjer har 80 procent valt att engagera sig i föreningslivet. Flera familjer vittnar om att det hjälpt dem ytterligare genom att de på så sätt kommit i kontakt med andra barn och ungdomar som redan är etablerade i Sverige.

Integrationsstödjarna har ett nära samarbete med Upplands-Brovolontärer och arrangerar bland annat gemensamma aktiviteter och utbildningar. Flera av de nyanlända har fått arbete inom hemtjänsten. Då många av dem inte kunde cykla arrangerades en cykelkurs som därigenom hjälpte dem i arbetet, då många hemtjänstbesök görs per cykel.

SKL:s VD Vesna Jovic efterfrågade Upplands-Bro kommun bästa råd till andra kommuner för att öka integrationen.

– Att jobba nära individen, att våga visa att alla är välkomna oavsett vilket land man ursprungligen kommer ifrån och att underlätta för arbetsgivare är A och O för att lyckas med integrationen, säger Nina Rönnberg som arbetar som integrationssamordare och är initiativtagare till Upplands-Brovolontärer.

Relaterade nyheter

Upp