25SEP2017

Fullt hus under Alzheimerdagen

Årets Alzheimerdag drog över 100 besökare och Stora Scenen, lokalen där evenemanget hölls, var fylld till bristningsgränsen. Kombinationen föreläsning, information om aktiviteter för demenssjuka och deras anhöriga samt utställningarna och konstauktionen lockade många intresserade. Störst var intresset för det dansprojekt som under våren genomförts i samarbete mellan dagverksamheten för demenssjuka och barn på en förskola.

Mirjam Brocknäs, gerontolog Upplands-Bro, träffar Brandkåren Attunda som för första gången medverkade som utställare under Alzheimerdagen.

Mirjam Brocknäs, gerontolog Upplands-Bro, träffar Brandkåren Attunda som för första gången medverkade som utställare under Alzheimerdagen. Foto: Anna Malm Kelfve

Sedan 1994 anordnas Alzheimerdagen i hela världen på initiativ av Alzheimers disease international för att uppmärksamma situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimer är en form av demenssjukdom. I dag lider 46 miljoner människor av demens, till år 2050 beräknas antalet stiga till 131 miljoner.

Personer med demens drabbas av att så kallade kognitiva förmågor påverkas negativt. Det kan innebära att minnet försämras, förmågan att orientera sig blir nedsatt och att språk och tidsuppfattning påverkas.

Sedan 2010 har Upplands-Bro kommun arrangerat Alzheimerdagen för att uppmärksamma sjukdomen och för att uppmuntra alla att stötta personer med demenssjukdom och deras anhöriga att få hjälp.

Eva Folke, socialchef, berättar om kommunens arbete med demenssjukdom.

Eva Folke, socialchef, berättar om kommunens arbete med demenssjukdom.


Under Alzheimerdag presenteras några exempel på hur livskvaliteten för demenssjuka kan höjas. Programmet sträcker sig över föreläsningar, filmvisning, utställning, auktion och mingel.

Alzheimerdagen vänder sig till alla med intresse för demens, personer med demenssjukdom och deras närstående, politiker och alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med demens.

Under våren 2017 har barn och personer med demenssjukdom i Upplands-Bro kommun utforskat dans och rörelse tillsammans med dansgruppen Ingrid Olterman Dans. De har uttryckt sig inom såväl improvisation som koreografi. I maj möttes de på Kvistaberg för en dag där dansen stod i fokus. Gäster på dagverksamheten för personer med demenssjukdom dansade tillsammans med femåringar från förskolan Ekbacken. Resultatet blev en film som premiärvisades under Alzheimerdagen.

Här kan ni se filmen.

Utställningar under Alzheimerdagen.

Utställningar under Alzheimerdagen.

Upplands-Bro kommun har under sommaren startat en utbildningsserie för företag och organisationer i kommunen. Syftet med utbildningen är att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar. Tanken är att samhället genom utbildningen blir bättre på att bemöta och att förståelsen för personer med demenssjukdom ökar. Utbildningen kallas Demensvän och redan har flera organisationer och företag genomgått utbildningen. Först ut var Folktandvården, vilket finns att läsa om här.

En av minidemensvännerna från Ekbackens förskola.

En av minidemensvännerna från Ekbackens förskola.

Under Alzheimerdagen 2017 delades en utmärkelse ut till de första minidemensvännerna. De dansande barnen från Ekbackens förskola, som deltog i dansprojektet, har utsetts till Sveriges första minidemensvänner.

– Jag är otroligt glad och stolt över att så många ville delta vid årets Alzheimerdag. Samhället blir så mycket bättre för alla demenssjuka när fler får lära sig om demenssjukdom och hur de drabbade kan stöttas, säger Mirjam Brocknäs, gerontolog och ansvarig för Upplands-Bro kommuns arbete kring demenssjukdom.

Relaterade nyheter

Upp