12SEP2017

Är du utvald att delta i medborgarundersökningen?

Har du fått Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning i brevlådan? I så fall är du en av 1200 slumpmässigt utvalda Upplands-Brobor som får tycka till om kommunens verksamhet. Vid den senaste undersökningen, för två år sedan, deltog 39 procent av de utvalda i undersökningen. En siffra som kommundirektör, Maria Johansson vill förbättra i år.

Foto: Mostphotos

– Undersökningen är ett viktigt verktyg för kommunen att få in åsikter, och en möjlighet för våra invånare att tycka till om våra verksamheter. Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen, säger Maria Johansson, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Med svaren som underlag kan kommunen utveckla verksamheten till att bättre motsvara invånarnas önskemål. Kommunens invånare får tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Undersökningen är uppdelad i tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Webb- eller pappersenkät

Du som är med i undersökningen kan välja att svara med hjälp av en pappersenkät eller logga in och svara via webben. Du som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill du ha pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa från SCB.

Enkätens resultat

Resultaten av undersökning kommer att presenteras i SCB:s statistikdatabas den 21 december.

SCB:s statistikdatabas

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en riksomfattande undersökningen och skickas ut till 153 800 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige.

Medborgarundersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Sveriges kommuner. Sedan starten har totalt 266 av Sveriges 290 kommuner vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år.

SCB:s medborgarundersökning

Relaterade nyheter