23AUG2017

IKT-inspiration rivstart för lärare

Inför skolstarten samlades 400 lärare från kommunens skolor till en inspirationsförmiddag där IKT stod i fokus. Och vad betyder då begreppet IKT, som används flitigt inom skolans värld? Jo, informations- och kommunikationsteknik. Kort och gott, hur lärare och elever använder IT för att utveckla undervisningen.

Annika Angélii Genlott Foto: Anna Malm Kelfve

Ett uppdrag alla landets skolor fått från Skolverket är att arbeta för en ökad digital kompetens hos alla elever och lärare. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna utvecklas och förbättras. Ett viktigt mål är att alla elever, oavsett vilken skola eller kommun eleven bor i, ska få en likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens som gör eleven redo för ett liv utanför skolan. Även regeringen har beslutat att läroplaner och kursplaner ska stärka den digitala kompetensen.

Upplands-Bro kommun har sedan 2010 en beslutad e-strategi. För skolor och förskolor finns dessutom en så kallad IKT-strategi, med fokus på hur IT kan användas för att öka barnens och elevernas digitala kompetens och utveckling.

Två digitala inspiratörer föreläste för de 400 lärarna under förmiddagen. Annika Agélii Genlott, forskare vid Örebro Universitet och lärare i Sollentuna berättade om den pedagogiska metoden Skriva sig till lärande (STL) som leder till bättre elevresultat. Metoden innebär bland annat att eleverna utvecklar sin förmåga att ge och få återkoppling på sina elevarbeten via digitala plattformar. En studie visar att elevernas läshastighet blir högre och att eleverna skriver längre och mer utvecklade texter redan i årskurs 1. Modellen leder också till en ökad likvärdighet mellan könen och pojkars prestationer kopplat till läs- och skrivutveckling ökar markant. Spridningen mellan elever minskar också, då de elever som har svårast i skolan genom metoden når bättre resultat.

Annika presenterade också det, för många häpnadsväckande, faktum att 65 procent av dagens elever i framtiden kommer att vara sysselsatta inom yrken som inte ens existerar idag. 

Jerker Porat

Jerker Porat

Kommunens lärare fick sedan ta del av en presentation i hur digitala verktyg kan underlätta kommunikationen mellan elever och lärare. Jerker Porat, lärare i fysik och föreläsare inom digitala lösningar i skolan, demonstrerade hur han arbetar med Office 365 som plattform för kommunikation med sina elever. Han visade på ett pedagogiskt sätt hur lärare kan utveckla och anpassa plattformen till att fungera som en kommunikationskanal som passar just för den enskilda klassen eller gruppen av elever.

– Digitaliseringen underlättar kommunikationen mellan elever och lärare. Bland annat underlättar det för elever som av olika anledningar kanske inte finns på plats i skolan på grund av sjukhusvistelse, långresor eller andra anledningar, berättar han.

Under hösten kommer Upplands-Bro kommun att ytterligare utveckla de system som krävs för att fullt ut kunna använda Office 365.

– Vi hoppas att alla lärare känner sig inspirerade att ta ytterligare steg inom sitt IKT-arbete. Det är viktigt att skapa tid och utrymme att utveckla och testa lösningar som fungerar för de olika klasserna. Vårt mål är att ge eleverna den digitala kompetens de behöver för framtiden. Vi har verktygen, nu är det viktigt att vi tillsammans utvecklar metoderna och möjligheterna att ge eleverna ännu mer kunskap, säger Jesper Sjögren, stabschef på Utbildningskontoret.

Relaterade nyheter