20JUL2017

Sommarjobbare undersöker tillgängligheten i kommunens lokaler

Hur enkelt är det att ta sig fram i kommunen för en person som sitter i rullstol eller har nedsatt syn- eller hörselförmåga? Det ska feriejobbande ungdomar ta reda på i sommar när de undersöker hur tillgänglighetsanpassade kommunens lokaler är.

Cassandra Karlsson och Felix Grahm undersöker hur tillgängliga kommunens lokaler är. (Foto: Olof Sylvén)

Cassandra Karlsson från Kungsängen och Felix Grahn från Bro har ett ovanligt sommarjobb. Tillsammans med ett 50-tal andra ungdomar i kommunen jobbar dom med att mäta, jämföra och uppskatta hur enkelt det är komma åt och vistas i kommunens lokaler. Exempelvis undersöks trösklar, färgkontrast mellan dörr och dörrkarmar, ramper, placering av hissknappar, skyltar och bredden på dörrar.

 Det är ett väldigt intressant jobb. Mycket av det här hade vi inte tänkt på förut. Vi har exempelvis hittat en tröskel som är 15 cm hög. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att använda kommunens lokaler, förklarar Cassandra och Felix.

Alla mätvärden noteras och sammanställs i en tillgänglighetsrapport. (Foto: Olof Sylvén)

 

Tillgänglighetskonsult

Innan det praktiska arbetet sätter igång genomgår ungdomarna en utbildning i tillgänglighet tillsammans med en tillgänglighetskonsult. Efter utbildningen sätter arbetet igång och när fältarbetet är färdigt, sammanställer ungdomarna resultatet i rapporter.

 Vissa lokaler är anpassade och vissa inte, konstaterar Cassandra, samtidigt som hon och Felix mäter ljuset i en av Dagcentralens lokaler i Bro.

Från vänster: Sofia Hallbäck, Camilla Janson (S) Kommunstyrelsens ordförande, Benedicte Emanuel, Simon Larsson, Johannes Sjöström, Felix Grahn, Cassandra Karlsson, Helen Näsmark och Sara Ridderstedt (MP), Arbetsmarknadsutskottets ordförande. (Foto: Olof Sylvén)

 

Demokratiskt väldigt viktigt

Slutrapporterna ska användas i kommunens tillgänglighetsarbete. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att alla kan använda kommunens lokaler obehindrat. Exempelvis vallokaler och bibliotek. Underlaget kan också komma att användas vid kravställningar på framtida lokaler.

Sommarjobb till alla

Upplands-Bro kommun är en av tre kommuner i Stockholms län som erbjuder sommarjobb till alla ungdomar som söker. Initiativet som lockat över 500 unga, fördelat på tre perioder, är ett sätt för kommunens ungdomar att få en första arbetslivserfarenhet. Satsningen på sommarjobb åt alla är en medveten satsning från kommunens sida.

 Det är väldigt roligt att följa upp satsningen på sommarjobb för våra duktiga ungdomar och se hur de jobbar och får några av sina första erfarenheter av arbetslivet, säger Sara Ridderstedt, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (MP).

Sofia Hallbäck, som är feriejobbshandledare är också nöjd med ungdomarnas insats.

 Det funkar jättebra. Rapporterna är superbra och dom är väldigt engagerade. Alla är delaktiga och jobbar och dom har egna problemlösningsstrategier, säger Sofia.

 Det här är ett första steg in i arbetslivet för många och det känns fantastiskt att vi kan erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i kommunen. Tillgänglighetsinventeringen är ett viktigt jobb som kommer att komma till nytta för många i framtiden och ett tydligt exempel på kommunens vision att vara en kommun som ger plats, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Cassandra Karlsson och kommunstyrelsens ordförande, Camilla Janson (S), pratar om vikten av tillgänglighetsanpassade lokaler i kommunen. (Foto: Olof Sylvén)

Relaterade nyheter

  • 19 NOV 2018
    Yrkesförarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå som ger dig kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som yrkesförare inom godstrafik.
  • 16 NOV 2018
    Vid årsskiftet slogs Barnahus Norrort och Barnahus södra Roslagen ihop till Barnahus Stockholm Nord. Nu står lokalerna, som möjliggör en större verksamhet, klara. Verksamheten har nu flyttat in i de ändamålsenliga lokaler i Solle...
  • 15 NOV 2018
    Varje vecka får de boende på Norrgården i Bro besök av trubaduren Visman, som spelar och sjunger tillsammans med de äldre. Alltifrån lugna visor till låtar med högre tempo som uppmuntrar till dans.