3JUL2017

Välbesökta seminarier i Almedalen

Tillsammans med Brandkåren Attunda arrangerade Upplands-Bro kommun två seminarier under måndagen. Båda seminarierna lockade ett stort antal besökare, så många att sittplatserna inte räckte till.

Ida Texell, Brandkåren Attunda, Hiba, Fryshuset, Homa Khosrawi, Upplands-Bro kommun, Vesna Jovic, SKL, Minou Sadeghpour, moderator.

Ida Texell, Brandkåren Attunda, Hiba, Fryshuset, Homa Khosrawi, Upplands-Bro kommun, Vesna Jovic, SKL, Minou Sadeghpour, moderator. Foto: Anna Malm Kelfve

Dagen inleddes med seminariet ”Är bildbränder ett resultat av social utsatthet och utanförskap?”. Under seminariet presenterade kommundirektör Maria Johansson kommunens arbete för att minska utanförskap och hon betonade särskilt vikten för ungdomar att känna sig delaktiga och behövda. Jonas Levin, utredare på Upplands-Bro kommun presenterade delar ur en rapport han skrev under sin studietid där han belyste sambandet mellan bilbränder och områden med social utsatthet.

Vid detta seminarium deltog också Ola Carlén, Brandkåren Attunda, Magnus Nilsson, kommunpolis och Payam Boroodjeni, Fryshuset. Alla betonade särskilt vikten av samverkan och ungdomars delaktighet för att motverka utanförskap. 

Jonas Levin, utredare på Upplands-Bro kommun.

Jonas Levin, utredare på Upplands-Bro kommun.

Det andra seminariet hade rubriken ”Trygghet och säkerhet ur ett genusperspektiv. Framtidens säkerhet fixar kvinnorna?”. För Upplands-Bro kommuns del deltog Homa Khosrawi som arbetar som integrationsstödjare. Hon berättade om det kvinnoprojekt som pågått i några år i kommunen och lett till ökad inkludering för nyanlända kvinnor. Denna inkludering i samhället har gynnat såväl deras ställning i samhället som deras självbild och självbestämmande.

Utöver Homa deltog även Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Hiba som arbetar för Fryshuet och Ida Texell, förbundsdirektör för Brandkåren Attunda. 

Deltagare vid seminarierna.

Deltagare vid seminarierna.

Relaterade nyheter

Upp