30JUN2017

Minister tog emot nationell strategi på Kvistaberg

När det var dags för Socialstyrelsen att överlämna den nya nationella strategin för demenssjukdom till äldreminister Åsa Regnér, gjordes detta på Kvistaberg i Bro.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten, Eva Folke socialchef, Tina Teljstedt (KD) socialnämndens ordförande, Åsa Regnér (S) äldreminister, Camilla Janson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten, Eva Folke socialchef, Tina Teljstedt (KD) socialnämndens ordförande, Åsa Regnér (S) äldreminister, Camilla Janson (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Anna Malm Kelfve

Solrosens dagverksamhet på Kvistaberg stod som värd för den press- och informationsträff där barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér fick ta emot det underlag och förslag till nationell strategi för demenssjukdom som Socialstyrelsen arbetat fram. Planen fokuserar på sju olika områden som behöver stärkas och utvecklas för att göra underlätta för såväl dem med demenssjukdom som deras anhöriga och övriga samhället.

– Det är viktigt med tidiga insatser när det gäller demenssjukdom. Demenssjukdom påverkar oerhört många människor, både de som själva drabbas och deras anhöriga och jag ser fram emot att ta del av den utredning och de nationella strategier som Socialstyrelsen arbetat fram, sa Åsa Regnér under presentationen.

Åsa Regnér tar emot den nationella strategin för demenssjukdom från Frida Nobel, Socialstyrelsen.

Åsa Regnér tar emot den nationella strategin för demenssjukdom från Frida Nobel, Socialstyrelsen.

Strategin lyfter fram flera olika delar, bland annat om vikten av att säkerställa att rätt utbildad personal finns, anhöriga och närståendes roll vid demenssjukdom och hur samverkan mellan olika instanser, till exempel kommuner och landsting, kan utvecklas.

I samband med överlämnande fick också representanter från Upplands-Bro kommun möjlighet att berätta om det viktiga arbete som görs. Tina Teljstedt (KD), ordförande i socialnämnden, hälsade välkommen, Eva Folke, socialchef presenterade kampanjen Bli demensvän som lanserades den 29 juni och Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten, beskrev de olika insatser som görs i kommunen för demenssjuka och deras anhöriga.

Mirjam Brocknäs berättar om hur kommunen arbetar med demensjukdom.

Mirjam Brocknäs berättar om hur kommunen arbetar med demensjukdom.

Efter överlämnandet hade besökarna möjlighet att gå runt på Kvistaberg och få ta del av olika aktiviteter som presenterades av medarbetarna på dagverksamheten. Bland annat kunde man träffa besökshunden Nellie, prova på bowling som ett led i att använda fysisk aktivitet i vardagen, ta del av den konst som de demenssjuka målat och prova på reminiscens, som är en metod att väcka minnen till liv.

Besökshunden Nellie träffar äldreminister Åsa Regnér.

Besökshunden Nellie träffar äldreminister Åsa Regnér.

Konst skapad av gäster på Solrosens dagverksamhet.

Konst skapad av gäster på Solrosens dagverksamhet.

Relaterade nyheter

Upp