22JUN2017

Sandra Krantz och Västra Bro förskolor vann årets pedagogiska pris

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris där den totala prissumman är 30 000 kronor. I år delades priset mellan läraren Sandra Krantz som är speciallärare på Lillsjöskolan och Västra Bro förskolor. Prispengarna ska användas till utveckling av verksamheten.

Medarbetare från Västra Bro förskolor

Medarbetare från Västra Bro förskolor Foto: Anna Malm Kelfve

Utbildningschef Kaj Söder, Utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S), 1:e vice ordförande Lisa Edwards (C) och 2:e vice ordförande Kaj Bergenhill (M) och medarbetare på Utbildningskontoret överraskade först medarbetarna på Västra Bro förskolor och delade ut blommor, diplom och check. Glädjen och stoltheten hos medarbetarna gick inte att ta miste på.

Motivering för Västra Bro förskolor: Genom kollegialt lärande skapas goda förutsättningar för förbättrad undervisning och för en utveckling av professionen. Västra Bro förskolor har sedan 2014 arbetat fram ett projekt som benämns ”Lärande VFU förskola” i samverkan med Stockholms universitet. Projektets syfte är att genom ett kollegialt arbete skapa samsyn och kvalitetssäkra förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Hela den pedagogiska personalen är involverad i projektet och nätverk har bildats för kollegialt lärande. Projektet har skapat tydliga strukturer för en förbättrad pedagogisk verksamhet och kontinuerlig utveckling av professionen.

Sandra Krantz, speciallärare på Lillsjöskolan.

Sandra Krantz, speciallärare på Lillsjöskolan. Foto: Anna Malm Kelfve

Några dagar senare var det dags att överraska Sandra Krantz som var på konferens med sina kollegor. För Sandra var det självklart vad vinstpengarna ska användas till; så kallade time timers som är ett verktyg för att förenkla tidsbegrepp för barn.

Motivering för Sandra Krantz: Genom kollegialt lärande skapas goda förutsättningar för förbättrad undervisning och för en utveckling av professionen. Sandra Krantz har utformat strategier och ett antal konkreta verktyg för att främja det kollegiala lärandet och den pedagogiska utvecklingen vid Lillsjöskolan. Sandras insatser har synliggjort den specialpedagogiska verksamheten som integrerats i Lillsjöskolans övriga arbete. Sandra har i samverkan med kollegor genomfört ett tydligt, metodiskt och systematiskt arbete som har bidragit till utveckling på kort tid. 

Relaterade nyheter

Upp