13JUN2017

Björn jobbar med att öka tryggheten i Upplands-Bro

Trygghet är en prioriterad fråga i Upplands-Bro kommun. Men hur jobbar kommunen med att öka tryggheten? Och vad är viktigt för att skapa trygga miljöer? Björn Svensson är trygghetssamordnare och jobbar med flera av kommunens trygghetsaktiviteter.

Björn Svensson är trygghetssamordnare på Upplands-Bro kommun

Under de senaste åren har Upplands-Bro satsat på att öka tryggheten i kommunen. Ett exempel är trygghetsvärdarna som vistas ute bland ungdomar under fredags- och lördagskvällar. Och i Kungsängen har nattvandringarna kommit igång igen efter ett par års uppehåll.

Otrygga miljöer identifieras

Grannstödsbilen är ett annat exempel, där frivilliga engagerar sig genom att köra runt i bostadsområden för att öka tryggheten och förhindra att brott begås, genom närvaro.

Grannstödjarna rapporterar också om närmiljöer som upplevs som otrygga. Ny belysning och förändring av fysiska miljöer kan göra stor skillnad för hur en plats upplevs. Grannstödsbilen är en samverkan mellan kommunen, Polisen och Upplands-Brohus.

Samarbete med Fryshuset

Under 2016 inledde kommunen ett samarbete med Fryshuset. Syftet med samarbetet är att öka engagemanget och framtidstron hos unga genom att inkludera fler unga i projekt, i föreningar och i samhället i stort. Särskilt fokus ligger på unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Målet är att minska utanförskapet och öka tryggheten i kommunen.

Närvaro på torget

Med anledning av skottlossningen i Kungsängen den 11 juni, fanns polisen på plats på Kungsängens torg den 12 juni, för att möta invånare och svara på frågor. Polisen närvarade också för att inhämta vittnesmål. Kommunens ungdomsstödjare, Frivilliga resursgruppen (FRG) och kommunens trygghetssamordnare följde upp insatsen genom att finnas på plats på torget kvällstid.

– Vi har ett nära samarbete med polisen, med i princip daglig kontakt. Det var en lyckad insats och många visade uppskattning över att vi fanns på plats under dagen och kvällen, säger trygghetssamordnaren Björn Svensson.

Brottsligheten i Upplands-Bro

Siffror visar att antalet brott i kommunen varken ökat eller minskat nämnvärt jämfört med för tre år sedan. Däremot skiljer det sig vilken typ av brott som begås.

– Bilbränderna har minskat rejält under det senaste året. I ett längre, tioårigt perspektiv, kan vi också se att skadegörelse och klotter har minskat. Bedrägeribrott, bostadsinbrott och narkotikabrott har däremot ökat, säger Björn.

Engagemang och samarbeten

För att öka tryggheten och sänka brottsligheten lyfter Björn upp vikten av att samarbeta. Ett lyckat exempel är projektet för grannsamverkan. Ett projekt där hela 75 procent av hushållen i Upplands-Bro är anslutna. En siffra som toppas av få kommuner i Sverige. Initiativet går ut på ökad kommunikation och samarbete mellan grannar.

– För att nå målet att öka tryggheten och sänka brottsligheten måste vi skapa bra förutsättningar för att utveckla ungdomar positivt. Det är också viktigt med samarbeten mellan civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv och grannar emellan. Det handlar om ett arbete där långsiktighet och samverkan är a och o, säger Björn.


Här kan du läsa mer om kommunens trygghetsarbete

 

Relaterade nyheter