5MAJ2017

Arbete för att minska utbildningsnämndens underskott

I den senaste prognosen för 2017 uppvisar utbildningsnämnden ett underskott. Utbildningskontoret arbetar intensivt med att ta fram åtgärder för att minska underskottet. Till utbildningsnämndens sammanträde i maj kommer prognos för 2017 samt åtgärder för att få budgeten i balans att redovisas.

Kraftigt höjda lärarlöner är en orsak till att enheternas kostnader ökat de senaste åren. Utbildningsnämnden har under flera år satsat på att skapa konkurrenskraftiga löner för lärare. Nu är löneläget i nivå med övriga kommuner i Stockholms län. Till det kommer att marknadsläget gör att lönerna trissas upp ytterligare.

– Upplands-Bro kommun har, som många andra Stockholmskommuner, en stark tillväxt och inflyttning. Det ställer nya krav på alla kommuner i regionen. Vi behöver en fördjupad och långsiktig planering som ger bättre förutsättningar för verksamheterna att komma i balans över tid, säger utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing.

Utbildningsnämnden ser det inte som en lösning att säga upp personal. Åtgärder som planeras för att minska underskottet kan innebära att personal kan komma att omplaceras inom utbildningsnämndens verksamheter.

– Finns det andra åtgärder vi kan vidta så kommer vi göra det i första hand, men för de enheter som har stora underskott kan det bli svårt att minska underskotten utan att också minska personalkostnaderna, säger utbildningschef Kaj Söder.

Vårdnadshavare har uttryckt oro för att de elever som behöver extra stöd inte ska få det om personaltätheten försämras. Budgetunderskottet påverkar inte elever som har behov av extra stöd.

– Vi kommer naturligtvis att följa skollagen. De elever som har
behov av extra stöd ska självklart få det, fortsätter Rolf Nersing.


30 maj hålls det möte där de planerade åtgärderna för att minska underskottet kommer att presenteras.

Relaterade nyheter

  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...
  • 2 OKT 2019
    Den 7 januari 2020 öppnar Kristallens förskola i Kungsängen. Förskolan är en kommunal förskola och tillhör Västra Kungsängens förskolor.
  • 28 JUN 2019
    När sammanställningen över meritvärden 2019 gjorts ses en kraftig ökning i Upplands-Bro kommuns skolor. Meritvärde för 2019 ligger på 245,8 vilket är en ökning från 235,6 år 2018. Två av tre av de kommunala skolorna ökar meritvärdet...