5MAJ2017

Arbete för att minska utbildningsnämndens underskott

I den senaste prognosen för 2017 uppvisar utbildningsnämnden ett underskott. Utbildningskontoret arbetar intensivt med att ta fram åtgärder för att minska underskottet. Till utbildningsnämndens sammanträde i maj kommer prognos för 2017 samt åtgärder för att få budgeten i balans att redovisas.

Kraftigt höjda lärarlöner är en orsak till att enheternas kostnader ökat de senaste åren. Utbildningsnämnden har under flera år satsat på att skapa konkurrenskraftiga löner för lärare. Nu är löneläget i nivå med övriga kommuner i Stockholms län. Till det kommer att marknadsläget gör att lönerna trissas upp ytterligare.

– Upplands-Bro kommun har, som många andra Stockholmskommuner, en stark tillväxt och inflyttning. Det ställer nya krav på alla kommuner i regionen. Vi behöver en fördjupad och långsiktig planering som ger bättre förutsättningar för verksamheterna att komma i balans över tid, säger utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing.

Utbildningsnämnden ser det inte som en lösning att säga upp personal. Åtgärder som planeras för att minska underskottet kan innebära att personal kan komma att omplaceras inom utbildningsnämndens verksamheter.

– Finns det andra åtgärder vi kan vidta så kommer vi göra det i första hand, men för de enheter som har stora underskott kan det bli svårt att minska underskotten utan att också minska personalkostnaderna, säger utbildningschef Kaj Söder.

Vårdnadshavare har uttryckt oro för att de elever som behöver extra stöd inte ska få det om personaltätheten försämras. Budgetunderskottet påverkar inte elever som har behov av extra stöd.

– Vi kommer naturligtvis att följa skollagen. De elever som har
behov av extra stöd ska självklart få det, fortsätter Rolf Nersing.


30 maj hålls det möte där de planerade åtgärderna för att minska underskottet kommer att presenteras.

Relaterade nyheter

  • 22 OKT 2018
    Sista ansökningsdag, och sista dag att komplettera sin ansökan, är torsdag 15 november. Efter utbildningen kan du arbeta som trafiklärare på trafikskola. Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens...
  • 25 SEP 2018
    Nyfiken på yrkesutbildningar? I höst besöker ett antal yrkesutbildningar kommunens Vuxenutbildning. Kommunens samarbete med utbildningarna gör att du har goda möjligheter till praktikplats i kommunens närområde och arbete efter avslutade...
  • 19 SEP 2018
    Källkritik, social kompetens, kritiskt tänkande och ökat självförtroende var några av de kompetenser som kommunens lärare lyfte fram som viktiga kunskaper för dagens elever att ha. Närmare 320 lärare från de kommunala skolorna träffades...