28APR2017

Nellie, en glädjespridande besökshund

Foto: Anna Malm Kelfve

Golden retrievern Nellie har ett arbete. Ett viktigt arbete, där hon sprider glädje och får människor att må bättre. Nellie är besökshund.

Forskning visar att möten mellan hund och människa leder till att blodtrycket sänks, stress minskar, oro och ångest mildras och att insulinnivåerna sjunker. Om man dessutom klappar hunden ökar kroppens eget må-bra hormon oxytocin. Detta har gjort att det blivit allt vanligare att använda hundar inom vård och skola. Det finns idag både besökshundar, vårdhundar och läshundar för att nämna några.

Anette Holm och besökshunden Nellie.

Anette Holm och besökshunden Nellie.

Anette Holm, som arbetar inom förebyggande enheten på Upplands-Bro kommun har tillsammans med sin hund Nellie genomgått det första steget i den utbildningstrappa som finns för så kallade tjänstehundar. Tillsammans utgör de ett besökshundsteam som besöker olika verksamheter inom kommunen.

– Att se den glädje Nellie sprider är fantastiskt, berättar Anette. Hunden blir lätt den naturliga punkten, något att prata om och utgå ifrån. Både samtal och fysisk rörelse kommer av sig självt när Nellie är med. Det blir lätt att ta en promenad, något som kanske annars kanske kan kännas motigt ibland. Men framför allt känns det fantastiskt att se hur glada de äldre vi träffar blir av att möta Nellie!

Besökhunden Nellie besöker dagverksamheten på Kvistaberg.

Besökhunden Nellie besöker dagverksamheten på Kvistaberg.

Nellie och Anette är nu redo att gå steg två i utbildningen. Utbildningen görs på Anettes fritid och är på hennes eget initiativ.

– De tre främsta skälen för att använda besökshundar i verksamheter som arbetar nära människor är att hunden hjälper till att sprida ro, att ha en hund på plats leder till naturlig aktivitet och att de är så mysiga och meningsfulla, säger Anette.

Nellie kastar tärning.

Nellie kastar tärning.

Nellie sprider glädje bland de äldre.

Nellie sprider glädje bland de äldre.

Nellie blir borstad. Att klappa en hund ökar halten av kroppens eget lyckohormon.

Nellie blir borstad. Att klappa en hund ökar halten av kroppens eget lyckohormon.

Forskning visar att möten mellan hund och människa leder till att blodtrycket sänks, stress minskar, oro och ångest mildras och att insulinnivåerna sjunker.

Forskning visar att möten mellan hund och människa leder till att blodtrycket sänks, stress minskar, oro och ångest mildras och att insulinnivåerna sjunker.

Denna gång var det dagverksamheten Solrosen, som vänder sig till personer med demenssjukdomar, som fick besök av Nellie. Efter en kort promenad samlades deltagarna inomhus och Nellie började med att gå runt och hälsa. Därefter visade Anette och Nellie hur man genom samarbete och samspel med de äldre sprider både glädje och lugn. Nellie visade bland annat sina färdigheter i att kasta tärning. De äldre var hela tiden aktiva i Nellies arbete, genom att borsta, klappa, hälsa och ge henne godis. Efter 45 minuters pass är Nellie utmattad. En hård arbetsdag går mot sitt slut.

Nellie har arbetat hårt.

Nellie har arbetat hårt.

Relaterade nyheter