6MAR2017

Förslag till detaljplan vid Lillsjö badväg

Från tisdag den 7 mars och två veckor framåt finns förslag till detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg ute på granskning.

Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset.

Synpunkter på förslaget skall senast tisdagen den 21 mars 2017 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2018
    En ny detaljplan och utbyggnad av vatten och avlopp är på gång för Ådö skog. Båda projekten är beroende av Lantmäteriets fastighetsbestämning för att säkerställa fastighetsgränserna.
  • 31 AUG 2018
    Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.
  • 21 AUG 2018
    Din överblivna fallfrukt kan bli biogas om du lämnar in frukten i någon av kommunens kretsloppscentraler. Det finns särskilda containrar avsedda för fallfrukt uppställda i centralerna i Brunna och Skällsta.