7APR2017

Swerock har samråd kring bergtäktsverksamhet

Swerock har planer på bergtäktsverksamhet inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Inför sin tillståndsansökan bjuder Swerock in till samråd enligt miljöbalken. Samrådet genomförs i form av öppet hus med skärmutställning, information och personal på Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5, tisdagen den 2 maj kl. 16:00-19:00. Skriftliga synpunkter går också att lämna.

Upplands-Bro kommun har fått underlaget för granskning, frågor kring samrådet besvaras av Swerock.

Beroende på verksamhetens omfattning hanteras prövningen av ansökan av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Mer information finns på Swerocks webbplats

Relaterade nyheter