29MAR2017

Spadtag för nya LSS-bostäder

En gruppbostad för personer med funktionsnedsättning ska byggas på Parkvägen i Bro. Nu har första spadtaget tagits. Bostäderna väntas stå färdiga under 2018.

Tina Teljstedt, Jan Hägglund och Birgitta Nylund tar första spadtaget.

Tina Teljstedt, Jan Hägglund och Birgitta Nylund tar första spadtaget.

- I Upplands-Bro kommun finns ett behov av fler LSS-boenden för personer med funktionsnedsättningar. Vi är otroligt glada att med det nya boendet på Parkvägen kunna erbjuda fler personer möjlighet till eget boende i en trygg miljö, säger Tina Teljstedt (KD), socialnämndens ordförande.

Boendet på Parkvägen kommer ge möjlighet till boende för sex personer, därutöver kommer det att finnas gemensamhets-utrymmen och plats för personal. I dagsläget finns sju stycken gruppboenden.

Närmare 40 personer deltog vid det symboliska första spadtaget som togs av socialnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD), Birgitta Nylund (S), Upplands-Brohus ordförande och Jan Hägglund från byggentreprenören Heving & Hägglund.

- För Upplands-Brohus är det en självklarhet att bidra till att öka antalet gruppbostäder i kommunen. Vi ser fram emot när boendet i den natursköna omgivningen på Parkvägen är färdigställt, säger Birgitta Nylund (S), ordförande för Upplands-Brohus.

Personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan ha rätt till bostad med särskild service. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Här byggs Parkvägens gruppbostad.

Här byggs Parkvägens gruppbostad.

Relaterade nyheter

  • 16 NOV 2018
    Vid årsskiftet slogs Barnahus Norrort och Barnahus södra Roslagen ihop till Barnahus Stockholm Nord. Nu står lokalerna, som möjliggör en större verksamhet, klara. Verksamheten har nu flyttat in i de ändamålsenliga lokaler i Solle...
  • 15 NOV 2018
    Varje vecka får de boende på Norrgården i Bro besök av trubaduren Visman, som spelar och sjunger tillsammans med de äldre. Alltifrån lugna visor till låtar med högre tempo som uppmuntrar till dans.
  • 30 OKT 2018
    Varje fredag besöker några av de boende på Kungsgården Snickeriet i Bro. Där tillbringas eftermiddagen med att snickra och förbereda produkter som ska säljas på Kungsgårdens julmarknad.