24FEB2017

Nytt samarbete ska snabba på upprustning av regionala cykelstråk

Tillsammans med Cykelkansliet och en rad kommuner har Upplands-Bro kommun inlett ett samarbete för att gemensamt förbättra standarden längs två viktiga pendlingssträckor för cyklister: Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket.

Foto: Mostphotos

God belysning, beläggning i asfalt och cykelbana separerad från fotgängare, det är några av kraven som den regionala cykelplanen ställer på de regionala cykelstråken.

För att få till ett sammanhållet cykelvägnät i länet där alla sträckor håller måttet måste kommunerna samverka när de rustar upp. Det regionala cykelkansliet hjälper nu väghållarna att planera i en gemensam process.

– Vi utvecklar metoden tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi inleder med Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket som är flitigt trafikerade och har stor potential för ytterligare cyklister, säger Björn Sax Kaijser, samordnare för det regionala cykelkansliet.

Det är Trafikverket och kommunerna Upplands-Bro, Järfälla, Haninge, Huddinge och Stockholms stad som är väghållare för stråken. Genom ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kan cykelkansliet genomföra studier för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att cykelstråken ska uppnå rätt standard.

Gemensam avsiktsförklaring

Aktörerna har signerat en avsiktsförklaring för att tydliggöra sin samverkan.

– Upplands-Bro förtätas i rask takt och intresset för cykelpendling ökar. När vi kan visa att grannkommunerna satsar på cykelstråken ökar incitamenten att investera även hos oss, säger Therese Eriksson, projektingenjör.

Under året planerar cykelkansliet samarbeten kring ytterligare ett antal regionala cykelstråk.

Fakta om cykelstråken

Kungsängenstråket/Hässelbystråket sträcker sig mellan Kungsängen och Stadshuset. Stråket är närmare 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Jakobsberg, Barkarby, Spånga, Bromma flygplats och Alvik. Stråket går genom tre kommuner. Endast en liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Västerhaningestråket sträcker sig mellan Västerhaninge och Medborgarplatsen. Stråket är drygt 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Haninge Centrum, Vega, Farsta centrum, Gullmarsplan och Skanstull. Stråket går genom tre kommuner. Endast en mycket liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Relaterade nyheter

  • 16 MAR 2020
    Den 16 mars påbörjar kommunen arbetet med att sopa upp sand från gator och torg.
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
Upp