27JAN2017

Kommunen genomför trygghetsinsatser i Bro

Kommunens och polisens nyligen beslutade medborgarlöfte ska bland annat resultera i tryggare Bro och därför genomförs olika trygghetsinsatser. Den första genomfördes i slutet av förra veckan, då representanter från kommunen, Vuxna på gång, Fryshuset, polisen och polisens volontärer vandrade i Bros centrala delar.

Vandrare ute en vinterkväll

Trygghetsinsats i Bros centrala delar. Foto: Björn Svensson

– Vi genomförde en synlighetsinsats tillsammans, berättar Upplands-Bro kommuns trygghetssamordnare Björn Svensson.

Medborgarlöftet säger bland annat att följande insatser ska göras under 2017:

  • Trygghetsvandringar i Bro med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser i Bro, med fokus på Bro centrum och runt stationen, med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser i Bro, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.

Den första trygghetsinsatsen genomfördes en ganska kall kväll när det var lugnt i samhället. Men de som stötte på gruppen var positiva till deras närvaro.

– Vi pratade med flera av dem vi mötte om trygghetsfrågor och det var mycket uppskattat, fortsätter Björn Svensson.

Det här var ingen engångsföreteelse, redan nu är fler trygghetsinsatser inplanerade. Dessa kommer genomföras på olika veckodagar.

Två nattvandrare

Foto: Björn Svensson

Relaterade nyheter