28NOV2016

Upplands-Bro får 13 miljoner i byggbonus

Enligt beslut från Boverket får Upplands-Bro kommun en del av den byggbonus på 1,84 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016.

Kommunen får 13 634 469 kronor i statsbidrag för att bygga fler bostäder i kommunen. Detta möjliggör drygt 500 nya bostäder i Upplands-Bro.

Kommunbonusen är ett nytt statsbidrag som nu betalas ut för första gången för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet runt om i landet. Hela beloppet för 2016 på 1,84 miljarder kronor kommer att betalas ut.

– Det är en bekräftelse på att kommunen är i en expansiv fas och att det kommer fortsätta byggas i Upplands-Bro under de kommande åren, vilket kommer ge plats för fler i kommunen, säger Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Totalt har 111 kommuner beviljats statsbidraget för bostadsbyggande för totalt 49 624 nya bostäder.

Relaterade nyheter