Upplåtelse av plats - torg & centrum

Kommunen upplåter allmän plats för bland annat torghandel, uteserveringar, majbrasor, tivoli och julgransförsäljning. I Upplands-Bro finns torghandelsplatser i Kungsängens centrum, Bro centrum och vid Tibble torg.

Torgplatser

Det finns 11 torgplatser i Kungsängens centrum, 3 i Bro centrum och 2 vid Tibble torg. Platserna är antingen 4 x 4 meter eller 2 x 4 meter och för upplåtelsen debiteras en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Platserna kan hyras enstaka dagar, veckovis, månadsvis eller sex månader åt gången. I de flesta fall krävs också tillstånd från polisen för nyttjande av offentlig plats. Uppställning av byggbodar eller restaurangverandor kräver dessutom bygglov.

Arrangemang som basarer, lotteriförsäljningar, opinionsmöten eller brödförsäljning som genomförs av skolklasser kan få tillstånd förutsatt att det inte stör eller hindrar verksamheten på platsen.

I länkarna nedan hittar du ordningsregler och annan information om allmän platsupplåtelse, samt ansökningshandlingar. Har du ytterligare frågor, kontakta kontaktcenter: tekniska avdelningen.

Observera att stora delar av Bro centrum består av tomtmark. Vid frågor om platsupplåtelse på tomtmark, kontakta Upplands-Brohus, se informationsrutan kontakta Upplands-Brohus längst ner på sidan.

Offentliga tillställningar, uteserveringar och annan användning av offentlig plats (förutom de fasta torgplatserna) kräver tillstånd hos polisen. Kontakta polisens tillståndsenhet, se nedan informationsrutan kontakta polisens tillståndsenhet.

Kontakta Upplands-Brohus

08-562 487 00

www.upplands-brohus.se

 

Kontakta polisens tillståndsenhet

114 14

Upp