Tobak

Tobakslag med utökat rökförbud

Sedan 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter”. Den innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn.


Vilka platser omfattas av rökförbudet?

Flera nya platser kommer att omfattas av rökförbudet. De mest uppmärksammade platserna är utomhusserveringar till restauranger och caféer. Det kommer även att vara rökförbud på inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på lekplatser. Vid kollektivtrafikens hållplatser och vid entréer till lokaler och andra utrymmen där allmänheten har tillträde kommer det också att vara förbjudet att röka.


Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

Rökförbudet omfattar många produkter. Rökförbudet gäller tobak, elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter, förångning eller annan upphettning av tobak, exempelvis vattenpipa. Rökförbudet gäller även användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.


Vem är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet?

Du som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Du som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser. Askkoppar och markerade områden där rökning tidigare varit tillåten ska tas bort. Detta på grund av att man inte får uppmuntra till rökning på ett område där det är rökförbud.

Upp