Uteservering - ansökan

Kvinna äter mat på uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkerings­yta behöver du till­stånd från den som äger marken. Du kan även behöva bygglov. Gör din ansökan flera månader innan till­ståndet ska börja gälla. Det är möjligt att ansöka om uteservering för hela året. Alla ansökningar görs till Polisen.

När behövs tillstånd för ute­servering?

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkeringsyta behöver du tillstånd från den som äger marken. Ska uteserveringen vara på en offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten) behöver du söka tillstånd hos polisen. Det gäller även om du vill förlänga ett tillstånd.

Vill du dessutom ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du söka bygglov. Under covid-19 går det i vissa fall att få tillfälligt bygglov under två år för fristående uteserveringar.

Ska du servera alkohol behöver du ett tillstånd som tillåter både servering inomhus och utomhus.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du ta reda på vem som äger marken och om marken är lämplig för din uteservering. Du kan behöva söka andra tillstånd och du behöver känna till de krav som finns på din uteservering.

Ta reda på vem som äger marken

 • Om uteserveringen ska vara på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.
 • Om uteserveringen ska vara på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren. Det kan även behövas tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten).

Ta reda på om marken är lämplig för uteservering

Polisen kommer att be kommunen bedöma om din uteservering fungerar med trafik, städning, miljö med mera. Är du osäker på om marken lämpar sig för uteservering kan du kontakta staden. Bifoga då en skiss och markera tydligt var och hur du har tänkt placera din uteservering.

Du kan behöva andra tillstånd

 • Bygglov - Ska du bygga trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du också söka bygglov. Tillfälliga bygglov kan ges med anledning av covid-19. Då ska uteserveringen vara fristående och inte påverka eller skada fasad och underliggande mark.
 • Serveringstillstånd - Vill du servera alkohol på din uteservering behöver du ha ett serveringstillstånd som tillåter alkoholservering både inomhus och utomhus. Har du ett tillstånd som tillåter det behöver du inte ansöka på nytt varje år du öppnar upp din uteservering.

Behöver du komplettera ditt serveringstillstånd till att det ska omfatta din uteservering fyller du i blanketten "Ansökan om utvidgat - ändrat serveringstillstånd" som finns bland Upplands-Bro kommuns blanketter

E-tjänster och blanketter

Ansök och lämna bilagor

Ansökan om uteservering på offentlig plats görs till polisen. Gör din ansökan flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handlägg­ningstiden vara extra lång.

Du hittar e-tjänster och blanketter på polisens webbplats: www.polisen.se

Bygglov ansöker du om till Upplands-Bro kommun: E-tjänst bygglov

Tänk på det här när du ansöker

Se till att följande finns med i din ansökan:

 • Skiss med placering och mått.
 • Var och när tillståndet ska gälla.
 • Namn på serveringen.
 • Sökande och ansvarig.

Betala avgiften

Din ansökan behandlas när du har betalat avgiften till polisen.

Om du använder stadens mark ska du även betala en markhyra, läs mer om det nedan.

När ansökan kommit in

Polisen går igenom din ansökan. Om du vill använda kommunens mark får kommunen lämna synpunkter. Upplands-Bro kommun kan komma att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Handläggnings­tid och beslut

Polisens handläggning tar 1-2 veckor. Kommunens tid för att lämna synpunkter är 1-2 veckor. Under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Beslutet får du från polisen via din e-postadress eller den postadress du angivit.

Hur bedömer kommunen ansökan

När ansökan är komplett bedöms den utifrån flera faktorer. Nedan finns några exempel.

 • Kommer din uteservering orsaka störningar för andra?
 • Påverkar din uteservering fram­komligheten?

När du har fått tillstånd

När du använder stadens mark för din ute­servering måste du följa de regler som finns för hur en ute­servering får se ut. Du behöver betala markhyra till Upplands-Bro kommun och vara medveten om att tillståndet enbart gäller en säsong.

Tillståndet gäller enbart den tid du ansökt för

Du måste söka om nytt tillstånd från polisen för varje säsong om inte ditt tillstånd medger en längre tid.

Ditt ansvar

Några viktiga regler för din uteservering är:

 • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomster­arrangemang, rep eller liknande.
 • Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad.

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att gatumiljön påverkas så lite som möjligt. Du som tillståndshavare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Relaterad information

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp