Solarium - anmälan

Man med skyddsglasögon i ett solarium

Här får du veta hur du anmäler solarieverksamhet. Du behöver anmäla solarium till kommunen sex veckor i förväg.

När behövs solarium anmälas?

Alla kosmetiska solarier, vars syfte är att göra huden mörkare och som kan användas av allmänheten, är anmälningspliktiga.

Innan du gör anmälan

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för din solarieverksamhet. Se under Relaterad information längre ned.

Gör anmälan och bifoga dokument

Anmäl solarieverksamheten till Upplands-Bro kommun.

E-tjänster och blanketter

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Handläggningstid

Gör anmälan sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

När anmälan blivit registrerad

Om verksamheten ändras eller upphör ska du anmäla det till Upplands-Bro kommun

Kommunen ansvarar för kontroller (tillsyn) av solarieverksamheter och för det kommer du att få betala en årlig avgift. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finns i kommunens författningssamling, se länk nedan.

Du har ansvar för att lagar och regler följs.

Lagar och regler

 
Relaterad information

Kontakta oss

Upplands-Bro kommuns kontaktcenter

08-581 690 00

Skriv till oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp