Livsmedelsverksamhet - anmälan

Grönsaker

När du ska servera, sälja eller hantera livs­medel behöver du göra en anmälan om registrering av din livs­medels­verksamhet. Det gäller exempel­vis om du driver en restaurang, gatukök, café, butik, bageri, catering­verksamhet eller liknande. Du ska göra din anmälan senast två veckor innan start.

När behöver du anmäla livs­medels­verksamhet?

När du ska sälja, servera eller hantera livsmedel i din verksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till Upplands-Bro kommun. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet.

Ska du tillverka eller förpacka animaliska produkter ska du inte anmäla verksamheten till Upplands-Bro kommun utan den godkännas av Livsmedelsverket.

Exempel på verksamheter som behöver anmälas

Registrering av livsmedels­verksamhet gäller dig som enskild person, företag, kommun, föreningsdriven verksamhet eller annan organisationsform. Exempel på verksamheter:

 • restauranger, caféer, serveringar och gatukök
 • cateringverksamhet
 • skolkök
 • lager
 • bagerier
 • butiker
 • grossistverksamheter

Även tillfälliga livsmedels­verksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod, se nedan.

Tillfälliga livsmedelsverksamheter

Tillfälliga livsmedels­verksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod.

Nedan följer exempel på verksamheter som du måste registrera:

 • Hemtjänst som lagar mat i den hjälp-behövandes hem.
 • Sälja korv från en korvvagn.
 • Sälja smörgåsar på fotbollsmatcher regelbundet.
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader.
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på torghandel.

Samma regler gäller för tillfälliga livsmedels­verksamheter som för övriga livsmedels­verksamheter. Beroende på verksamhetens omfattning och livsmedels­hanteringens risker varierar kraven på den enskilda verk­samheten.

Rörliga livsmedelsverksamheter

Rörliga livsmedelsanläggningar, till exempel food-trucks, ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte anmälas för registrering hos Upplands-Bro kommun. De ska godkännas av Livsmedelsverket.

Undantag

När du ska driva tillfällig verksamhet vid ett enstaka evenemang eller marknad, till exempel bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft eller läsk behöver du inte anmäla din livsmedels­verksamhet.

Innan du anmäler

Innan du anmäler din verksamhet behöver du ta reda på om du behöver fler tillstånd. Du ska vänta med din anmälan om du är osäker på att din verksamhet kommer bli av. Det kan exempelvis gälla om du väntar på att få bygglov eller väntar på att bli klar med en upphandling för hemtjänst­verksamhet.

Det kan krävas fler tillstånd

Du behöver många gånger flera tillstånd när du ska starta en livsmedels­verksamhet. Några exempel:

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. I checklistan för att starta restaurang (välj kommun "Övriga") som finns på Verksamt.se, se länk längre ner på sidan, kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

Lagar och regler gällande livsmedel

Det är alltid du som livsmedels­företagare som ansvarar för att livsmedels­lagstiftningen följs. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav som ställs på din verksamhet i livsmedels­lagstiftningen:

 • Lokalen ska vara anpassad till den hantering du planerar att ha. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedels­lagens syfte uppnås, alltså att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.
 • Du ska ha god kunskap om livsmedels­hygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel samt om livsmedels­information (till exempel märkning).
 • Du ska arbeta så att livsmedlen blir säkra och se till att dina kunder inte blir vilseledda. Du behöver därför identifiera faror och risker som kan finnas i din verksamhet och kontrollera dem löpande.

Du hittar mer information om livsmedels­lagstiftningen under relaterad information längst ner på sidan.

Anmäl innan start

Senast två veckor innan du startar din verksamhet ska du göra en anmälan om registrering.

E-tjänster och blanketter

Om du startar utan att ha anmält din livsmedelsverksamhet

Om du startar en livsmedels­verksamhet utan att ha anmält den för registrering eller utan att ha fått ett godkännande från livsmedels­verket (när det krävs) så bryter du mot lagen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolags­ombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.

Avgifter

En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning debiteras enligt gällande taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), se länk till författningssamlingen längre ner på sidan. Efter att du fått ditt beslut om registrering får du en faktura på registreringsavgiften.

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet ska betala en avgift för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroller. Det året verksamheten startar betalar du en timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar du en årlig avgift beroende på hur din verksamhet riskklassats.

Bygg- och miljönämnden skickar varje kalenderår ut en faktura för årlig kontrollavgift. Den som har en livsmedelsverksamhet den 1 januari är skyldig att betala hela årets avgift.

Om fler livsmedelskontroller behöver utföras under året på grund av allvarliga brister faktureras en extra avgift för den kontroll som utförs. Avgift debiteras inte bara för själva kontrollen på plats hos en verksamhet utan även för förberedelser, kontrollrapporter och efterarbete såsom att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Taxa för Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll hittar du i kommunens författningssamling, se länk längre ner på sidan.

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Om inget annat meddelas får du starta verksamheten två veckor efter att din anmälan kommit in.

Handläggningstid

Du får en bekräftelse inom två veckor efter att din anmälan kommit in. Om du inte har fått en bekräftelse på registrering inom två veckor, kontakta då Upplands-Bro kommun för att kontrollera att anmälan är komplett.

När din verksamhet är registrerad

Du har eget ansvar för att ha kunskap om de regler som gäller för att driva livsmedelsverksamhet. Upplands-Bro kommun besöker och kontrollerar din verksamhet efter att den har startat.

Du har också ansvar för att anmäla föränd­ringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Livsmedelskontroll

Upplands-Bro kommuns livsmedelsinspektörer utför kontroll av samtliga registrerade anläggningar i Upplands-Bro. Inspektörerna kontrollerar att reglerna för livsmedelshantering följs.

När registreringen är utförd och du har kommit igång med din verksamhet blir du kontaktad av kommunens livsmedelsinspektörer för att boka in den första kontrollen. De kommer då bland annat kontrollera att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

Egenkontroll

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshantering och hur man gör för att producera säker mat. Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Det är ditt ansvar att genom egenkontroll förebygga så att till exempel inte matförgiftningar inträffar.

Du kan läsa mer om egenkontroll hos Livsmedelsverket, se länk längre ner på sidan.

Om verksamheten ändras eller upphör

Du behöver meddela Upplands-Bro kommun om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedelsverksamhet. Kontakta Upplands-Bro kommun kontaktcenter se information nedan.

Det är viktigt att du avregistrerar din verksamhet så snart du vet att den ska upphöra. Annars blir du fakturerad av Upplands-Bro kommun för kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Relaterad information

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp