Hygienisk behandling - anmälan

Hand sätter akupunkturnål i fot.

På den här sidan får du veta hur du anmäler yrkesmässig hygienisk behandling (hygienlokal). Det kan exempelvis vara fotvård, akupunktur, piercing, eller kosmetisk tatuering. Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten.

När behöver hygienisk behandling anmälas?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar. Det kan vara behandlingar som använder:

  • skalpeller
  • akupunkturnålar
  • piercingverktyg
  • andra stickande eller skärande verktyg

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser.

Undantag

Hygieniska verksamheter där huden inte penetreras innebär mindre risker för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisör och massage. Men miljöbalkens regler gäller ändå, till exempel om egenkontroll.

Innan du gör anmälan

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Lokalen ska vara anpassad för din verksamhet och det ska vara tillåtet enligt detaljplanen att bedriva yrkesmässig verksamhet i fastigheten.

Mer information finns under Relaterad information nedan.

Du kan behöva flera tillstånd

Om du har ett solarium, ska du anmäla solarieverksamhet till kommunen.

Anmäl och bifoga dokument

Senast sex veckor innan du startar ska du göra en anmälan om verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling. Bifoga alltid en ritning över lokalen.

Om du har frågor om hur du ska göra anmälan kan du kontakta bygg- och miljönämnden via Upplands-Bro kommun kontaktcenter. Se kontaktuppgifter nedan.

E-tjänst och blankett

E-tjänster och blanketter

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

  • Fyll i alla administrativa uppgifter.
  • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
  • Bifoga en skalenlig ritning.
  • Beskriv verksamheten eller förändringen tydligt.
  • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
  • Betala avgiften.

Betala anmälningsavgiften

Kommunen tar ut en fast avgift för att handlägga din anmälan - förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finns i författningssamlingen, se länk nedan.

När anmälan kommit in

Bygg- och miljönämnden går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen.

Hur bedöms anmälan?

Lokalen kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet.

Handläggningstid

Gör anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Om anmälan inte är komplett från början kan handläggningen ta längre tid. Om du startar utan att anmäla verksamheten får du betala en miljösanktionsavgift (böter).

När anmälan är registrerad

Du är ansvarig för att verksamheten följer lagar och regler och för att anmäla förändringar till kommunen.

Om verksamheten eller lokalerna ändras eller upphör

Du kan behöva göra en ny anmälan om du flyttar, gör förändringar i lokal eller verksamhet och om verksamheten byter ägare.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer kommer att utöva operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Det tillkommer en timdebitering på tillsynen.

Egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring.

Lagar och regler gällande hygienisk behandling

 
Relaterad information

Kontakta oss

Upplands-Bro kommuns kontaktcenter

08-581 690 00

Skriv till oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp