Registrera ny användare

Första gången man ska ansöka måste man registrera en användare i ISY Case.

Så här gör du:

  • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den grupp som tillhör ledningsägaren/beställaren som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Finns inte gruppen du önskar tillhöra kontakta då ledningsägaren/beställaren eller kryssa i rutan ”saknar grupp – kontakta mig”.
  • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen.
  • Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Gruppen måste godkänna dig innan du kan skapa ett ärende. Om du inte kan göra en ansökan i ISY Case har gruppansvarig inte godkänt dig ännu. Kontrollera med din ledningsägare/beställare.

Observera att det alltid är ansvarig för gruppen hos ledningsägaren/beställaren som godkänner dig för att du ska få företräda dem i en ansökan.

Upp