Folkölsförsäljning - anmälan

Ölburkar

Här får du veta hur du anmäler försäljning av öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volym­procent, ofta kallad "folköl". Du ska också registrera butiken som livsmedels­verksamhet. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan är registrerad. Registrering tar två veckor.

När behöver försäljning av folköl anmälas?

Alla handlare som säljer öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent måste anmäla det till kommunen. Detta gäller för detaljhandel. Öl med över 3,5 volymprocent får inte säljas i butik.

Ska du servera alkoholhaltiga drycker till gäster på exempelvis café eller restaurang måste du ansöka om tillstånd att sälja alkohol.

Ansökan om tillstånd att sälja alkohol - E-tjänster och blanketter

Undantag från anmälningskravet

Du som redan har ett serveringstillstånd behöver inte anmäla att du dessutom säljer folköl i samma verksamhet.

Innan du anmäler

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för försäljningen. Information finns längst ned på sidan.

Krav på matutbud

Den som säljer öl måste också sälja mat. Det innebär att du även ska registrera din butik som livsmedelsverksamhet.

Läs mer i guiden Livsmedelsverksamhet - anmälan.

För att butiken ska god­kännas som livsmedels­verksamhet måste kunderna kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeri­produkter till chark­varor, torrvaror, bröd, grön­saker, frukt och frysta eller konserverade livsmedel.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Gör anmälan och bifoga dokument

Anmäl försäljning av folköl i e-tjänsten eller genom att skicka in anmälnings­blankett och bilagor.

E-tjänster och blanketter

Tänk på det här när du ansöker

Det är viktigt att du beskriver ditt matutbud i ansökan.

När anmälan kommit in

Handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett får du en bekräftelse på att den är registrerad.

Hur bedöms anmälan?

Handläggare gör en bedömning av om utbudet av mat och lättdrycker är tillräckligt.

Handlägg­ningstid

Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad. Det kan ta upp till fjorton dagar.

När anmälan blivit registrerad

Du har ansvar för att försäljningen går rätt till och att det finns en plan för egenkontroll. Du kan förlora rätten att sälja folköl om reglerna inte följs. Du har också ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Tillsyn och tillsyns­avgifter

Kommunen gör tillsyn av försäljningen och för den kommer du att få betala en tillsynsavgift. Information om taxor och avgifter hittar du i kommunens författningssamling, se länk längre ner på sidan.

Folkhälsomyndigheten har information på flera språk om försäljning av folköl, se länk längre ner på sidan. 

Egenkontroll

Alla som säljer folköl ska ta fram ett egenkontroll­program. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att säkra att försäljningen följer lagen. Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljnings­ställe och noteras i egenkontroll­programmet. Egenkontroll­programmet visas upp när kommunen gör tillsyn.

Det är viktigt att känna till att säljaren, vid tveksamma fall, är skyldig att kontrollera kundens ålder, känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att reglerna efterföljs. Bryter säljaren mot Alkohollagen kan hen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagar och regler gällande försäljning av folköl

Alkohollagen (se särskilt kapitel 5 och 8) säger bland annat att "den som säljer folköl ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället".

Folköl får inte säljas:

  • till den som inte har fyllt 18 år. Be om legitimation i tveksamma fall.
  • om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
  • till den som kan antas lämna ölen vidare (langa) till underårig.

Du får inte bjuda kunder på folköl.

Relaterad information

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp