Alkoholservering - ansökan

Person tappar upp öl

För att servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serverings­tillstånd. Med servering menas varje form av över­lämnande av alkohol­drycker mot betalning.

När behövs serverings­tillstånd?

När du ska sälja och servera alkohol behöver du ansöka om serveringstillstånd. Det gäller både stadig­varande tillstånd som gäller tills vidare eller tillfälliga tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod.

Exempel på verksam­heter som behöver tillstånd

 • Restaurang
 • Kursgårdar
 • Golfrestaurang
 • Servering vid slutet sällskap
 • Servering vid evenemang

Undantag

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Om du bara vill sälja öl med max 3,5 volymprocent alkohol i en butik räcker det att anmäla försäljning av folköl.

Läs mer i guiden om anmälan av försäljning av folköl.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Du behöver förbereda de bilagor som ska bifogas din ansökan och se över om du behöver andra tillstånd.

Du kan behöva fler tillstånd

Du behöver alltid anmäla din livsmedels­verksamhet för registrering innan du kan få ditt serverings­tillstånd beviljat.

Ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt i din verksamhet behöver du söka bygglov. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden är tio veckor från att en komplett ansökan kommit in.

Ska du ha en uteservering behöver du söka tillstånd från polisen och i vissa fall söka bygglov.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. I checklistan för att starta restaurang som finns på www.verksamt.se kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

Checklistan för att starta restaurang - verksamt.se

Ta reda på om lokalen och omgivningen är lämplig

Lokalen och omgivningen runt din verksamhet behöver vara lämplig för den verksamhet du tänker bedriva.

Utgångspunkten är att serveringen inte får orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden.

Lokalens lämplighet prövas genom att Upplands-Bro kommun gör en bedömning och skickar förfrågningar till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten och Skatteverket.

Krav som ställs för att få serverings­tillstånd

 • Du som ansöker ska ha fyllt tjugo år.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter i tid. Din personliga lämplighet prövas och du får inte vara straffad för något allvarligare brott.
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen efter att ansökan lämnats in.
 • Du ska kunna redogöra för din finansiering, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer.
 • Du behöver visa att du har rätt att använda lokalen genom hyreskontrakt eller köpekontrakt.
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringen.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt till klockan 23.00. Efter klockan 23.00 kan matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
 • Det ska finnas tillräckligt många sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brand­säkerhets­synpunkt. Mer information hittar du på Brandkåren Attundas webbplats

Ansök och bifoga dokument

Här hittar du ansöknings­blanketter och information som gäller när du ska söka ett nytt stadigvarande serveringstillstånd, söka för en tillfällig alkohol­servering eller när du ska anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

E-tjänster och blanketter

Kommunikation och Akasya ordnar denna

Ansökningsavgifter

Aktuella taxor finns i författningssamlingen, se länk längre ner på sidan. Ingen återbetalning av ansökningsavgift görs vid avslag.

När ansökan kommit in

Alkoholhandläggare i Upplands-Bro kommun går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. När ansökan är komplett får du ett mail att ärendet är komplett och handläggningen påbörjas.

Hur bedömer kommunen ansökningsärendet

Din ansökan bedöms utifrån att du uppfyller de olika krav som ställs på dig och din verksamhet. Upplands-Bro kommun gör en omfattande utredning innan beslut fattas genom att bland annat skicka remiss­förfrågningar till andra myndigheter:

 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Kronofogdemyndigheten

Handläggningstid

När ärendet är komplett är handläggningstiden som längst:

 • två månader vid nyetablering
 • två månader vid ägarskifte
 • en månad vid tillfälligt tillstånd till allmänheten
 • tio dagar vid tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

När du fått beslut om serveringstillstånd

Du som har fått serveringstillstånd har ett ansvar för att serveringen går rätt till. Följer inte serverings­stället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Upplands-Bro kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsyns­myndigheterna.

Du har ett ansvar för att anmäla eventuella förändringar i verksamheten och att anmäla om ett ägarbyte sker.

Relaterad information

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp