Om lagarna inte följs

Sanktioner

Vid de ärenden som kommunen driver tas beslut om sanktioner vid brott mot tobakslagen och alkohollagen av Bygg- och miljönämnden. Är det en mindre allvarligt förseelse så avskrivs vanligen utredningen med en erinran.

Kommunens sanktioner drabbar oftast den som äger företaget även om det är någon i personalen som har brutit mot lagen. Det är ägarens ansvar att utbilda och se till att personalen följer reglerna.

Polis och åklagare kan också driva ärende mot de som inte följer tobaks- och alkohollagen och då blir sanktionen fängelse eller dagsböter. Denna straffrättsliga sanktion drabbar den person som bryter mot lagen såsom då en kassörska säljer till en minderårig.


Tobak

De sanktionerna som ges för upprepade eller allvarligare brott mot tobakslagen är föreläggande med eller utan vite. Föreläggande innebär att ägaren aktivt ska vidta en åtgärd.

Exempel på föreläggande är att:

  • skärpa sin ålderskontroll
  • inte sälja lösa cigaretter
  • sätta upp åldersdekal
  • ta bort otillåten reklam

Vitet som normalt ligger på cirka 5 000-20 000 kr kopplas till föreläggandet när det anses nödvändigt för att ägaren ska följa det. Bryter ägaren mot föreläggande med vite är det Länsrätten som avgör om vitet ska dömas ut.


Folköl

Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl kommer leda till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

Upp