Klagomål på livsmedel

Allmänheten kan ringa till kommunen och klaga på livsmedelsrelaterade problem som inte har direkt koppling till att man blivit sjuk. Klagomål förebygger så att någon annan inte får samma problem. Observera att vi bara kan ta hand om de klagomål som berör livsmedelsobjekt inom kommunens gränser.

Vanligaste klagomålen

  • Livsmedelsbutiken säljer varor där "bäst före" datumet passerat, får dom göra det?

Svar: Butiken bryter inte mot någon lag genom att sälja varor med "passerat datum", men ska tydligt upplysa kunderna om datumet. Däremot får butiken inte sälja varor där "sista förbrukningsdatumet" passerat.

  • Får det finnas fåglar i en livsmedelsbutik?

Svar: Fåglar och andra små djur som tagit sig in i livsmedelslokaler får inte vistas i lokaler där livsmedel hanteras öppet, men i andra sektioner får vi avgöra från fall till fall beroende på riskerna om vilka åtgärder företaget ska ta. Dock ska livsmedelsföretagaren alltid arbeta förebyggande för att de inte ska ta sig in.

Andra klagomål

Om man ser något klagomål med livsmedelsanknytning i ett reklamblad eller utskick så kan du ringa oss och meddela vad du sett, men om huvudklagomålet ligger i ett konsumentintresse ska du kontakta konsumentverket i den typen av klagomål.

Upp