Livsmedelskontroll

I Upplands-Bro kommun är bygg- och miljönämnden den lokala kontrollmyndigheten för livsmedelskontroll.

Kontrollmyndigheten arbetar för att kommunens invånare ska tillhandahållas säkra och redliga livsmedel.


Företagets ansvar

Det är dock alltid livsmedelsföretagarens skyldighet och ansvar att se till att lagstiftningen följs och att verksamheten producerar säkra livsmedel.


Allmänt i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun finns det cirka 170 livsmedelsverksamheter. Det unika med Upplands-Bro kommun inom livsmedelsområdet är att det finns ett flertal anrika kursgårdar och många små lokala vattenverk.


Kontroller

Livsmedelsinspektören kontrollerar alla verksamheter och gör så kallade inspektioner. De flesta inspektioner görs oanmält, men ibland så behöver vi möta ägaren eller chef så bokas besöket. 


Avgifter (kommunens timtaxa 1290 SEK)

Verksamheter ska få oanmälda besök regelbundet. Den årliga kontrollavgiften styrs av vilken riskklass verksamheten hamnar i. Bedömning av hur verksamheterna ska riskklassas styrs av vägledningar från Livsmedelsverket. Livsmedelsinspektörens erfarenheter kommer sen också justera avgiften beroende på hur verksamheten sköts. Kommuntaxan antogs i november 2015 och började gälla från 1 januari 2016.

Normalt sett har:

  • Ett mottagningskök 2 tim kontrolltid (2580 sek) per år.
  • En normalstor restaurang 6 tim kontrolltid (7740 sek) per år.


Rådgivning

Livsmedelsinspektören ska självklart ge dig som företagare och kommuninvånare viss information, råd och anvisningar inom livsmedelsområdet.

Om du har frågor så ring Kontaktcenter som kopplar de dig vidare till Livsmedelsinspektören.

Upp