Livsmedelskontroll

I Upplands-Bro kommun är bygg- och miljönämnden den lokala kontrollmyndigheten för livsmedelskontroll.

Kontrollmyndigheten arbetar för att kommunens invånare ska tillhandahållas säkra och redliga livsmedel.

Företagets ansvar

Det är dock alltid livsmedelsföretagarens skyldighet och ansvar att se till att lagstiftningen följs och att verksamheten producerar säkra livsmedel.

Allmänt i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun finns det ca. 160 livsmedelsverksamheter. Det unika med Upplands-Bro kommun inom livsmedelsområdet är att det finns ett flertal anrika kursgårdar och många små lokala vattenverk. De största aktörerna, sett i personalmängd, är kommunens egna livsmedelsverksamhet (skolor) och COOP:s torrlagerterminal i Bro.

Kontroller

Livsmedelsinspektören kontrollerar alla verksamheter och gör s.k inspektioner. De flesta inspektioner görs oanmält, men vi rusar inte in mitt i lunchrusningen om vi inte har fog för det. På större företag görs djupare kontroll och då kallas det revision. Revisioner bokas alltid i förväg.

Avgifter (kommunens timtaxa 1290 SEK)

Verksamheter ska få oanmälda besök regelbundet. Den årliga kontrollavgiften styrs av vilken riskklass verksamheten hamnar i. Bedömning av hur verksamheterna ska riskklassas styrs av vägledningar från Livsmedelsverket. Livsmedelsinspektörens erfarenheter kommer sen också justera avgiften beroende på hur verksamheten sköts. Kommuntaxan antogs i november 2015 och börjar gälla från 1 januari 2016.

Normalt sett har:

  • Ett mottagningskök 2 tim kontrolltid (2580 sek) per år.
  • En normalstor restaurang 6 tim kontrolltid (7740 sek) per år.

Rådgivning

Livsmedelsinspektören ska självklart ge företag och kommuninvånare viss information, råd och anvisningar inom livsmedelsområdet.

Kontakta gärna livsmedelsinspektören om du har frågor via Kontaktcenter.

 

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Upp