Arbete på kommunal mark

För gräv och- schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd. Sker gräv- och schaktarbeten dessutom i närheten avgator, vägar och gång- och cykelvägar krävs det en godkänd trafikanordningsplan. Inget arbete får påbörjas utan godkänt tillstånd.

Schakttillstånd och trafikanordningsplan

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar. Ansökan sker i e-tjänsten ISY Case och är avgiftsbelagd. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas. Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case.

 

Avgifter och viten

En avgift tas ut i sammband med handläggning av TA-planer och schakttillstånd och viten kan utfärdas om arbete sker utan tillstånd eller i strid med tillståndet.

 

Trafikanordningsplaner

Nedan finns en länk till Trafikverkets sidor om arbete på väg och publikationen "För din och trafikanterna säkerhet" samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL) publikation "Arbete på väg"

Upp