Söka serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten eller slutna sällskap behöver du ett serveringstillstånd. Det vanligaste är att en restaurang byter ägare och måste ha ett nytt permanent serveringstillstånd eftersom tillstånden är personliga.

Detta kan du läsa mer om i kommunens riktlinjer från 2016 som finns nedan som länk.

Vid osäkerhet ring kontaktcenter, som finns i informationsrutan nedan, och be om att få bli kopplad till alkoholhandläggaren.


Att söka serveringstillstånd

Handläggningen av ansökan påbörjas när avgiften är betald (kvittot ska bifogas ansökan). Handläggningstiderna varierar från 5 veckor till 3 månader, men självklart handlägger vi ärendet så fort det går. Ring gärna till handläggaren och fråga vart i processen ärendet ligger om du vill veta.

Bygg- och miljönämnden sammanträder 1 gång i månaden och då beslutas det om tillstånd eller inte. Är det tillfälliga tillstånd kan handläggare ta beslut och det behöver inte vänta på nämndsammanträde. Efter att beslut tas utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Tillståndet skickas omedelbart till bolaget som sökt.

Observera att när ni säljer och tillståndet ska upphöra ska det anmälas till kommunen.


Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen.

Lagen reglerar bland annat handel, tillståndsgivning, tillsyn, återkallelse m.m. När man ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

  • Risk för störningar (boende/ordning/trafik med mera)
  • Sökandes lämplighet (kunskap/brottslighet/skulder/ekonomi/finansiering)
  • Lokalens lämplighet (kök/matsal/brandsäkerhet/läge)         
Upp