Folköl

Försäljning av folköl

Det som i vardagligt tal kallas folköl heter i alkohollagen öl, till skillnad från starköl. Folköl (öl klass II) är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

I alkohollagen finns de bestämmelser om försäljning och servering av folköl. Alkohollagen är en del av samhällets alkoholpolitik och har bland annat som syfte att begränsa och reglera alkoholkonsumtionen.


Anmälan

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för att folkölsförsäljningen skall vara tillåten. Anmälan om försäljning av folköl ska göras till Socialkontoret på särskild blankett.


Tillsyn

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter med uppgift att se till att lagen följs. Dessa myndigheter har också rätt att få komma in i butikslokalen för att utföra tillsyn. Upplands-Bro kommun upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser följs.


Avgift

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Tillsynsavgiften är 1000 kr per serverings- eller försäljningsställe och år. Om anmälan avser både folköl, tobak och nikotinläkemedel är avgiften sammanlagt 2000 kronor.


Kontakta kontaktcenter

För ytterligare information kontakta alkoholhandläggare via kontaktcenter, se nedan.


Registrering av livsmedelslokal

Lokalen ska vara godkänd för att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det är livsmedelsenheten i Upplands-Bro kommun som beslutar om registrering av livsmedelslokal.


Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om butiken har ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Kunden ska i butiken kunna köpa matvaror för att laga en enkel måltid. Sortimentet behöver inte vara komplett, men i ett någorlunda brett sortiment:

  • mejeriprodukter som till exempel mjölk, grädde, smör, margarin, ost och ägg
  • charkvaror som till exempel skinka, pastej, köttbullar och kotletter
  • torrvaror som till exempel flingor, mjöl, bröd, spagetti, ris, soppor och såser, potatis, socker, salt och kryddor
  • övrigt som kaffe, te, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta livsmedel

Det är också godtagbart att butiken, istället för råvaror, har ett någorlunda omfattande och varierat utbud av färdiga, varma, kylda eller frysta måltider. Då måste man även ha tillbehör som mjölk, bröd och smör, margarin och grönsaker.


Servering av folköl

För servering av folköl gäller, förutom att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal, att det samtidigt serveras mat i lokalen. Menyn måste bestå av minst tre rätter och det ska vara lagad mat. Enkla rätter som pizza och pajer räknas som lagad mat. Korv med bröd och smörgåsar gör det inte.


Ordning och nykterhet

Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.


Åldersgräns och försäljning

Den som säljer folköl skall förvissa sig om att den som köper eller serveras har fyllt 18 år (legitimationskontroll).

Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Folköl får inte lämnas ut om det finns anledning att tro att den är avsedd att olovligen tillhandahållas någon (langas).

Upp