Alkoholdrycker

Försäljning av alkoholdrycker i Upplands-Bro kommun.

Mål

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Statens ansvar när det gäller att motverka alkoholskador är att lagstifta, formulera långsiktiga mål, att nationellt följa konsumtions-, skade-, och missbruksutvecklingen, att erbjuda grundutbildning i alkoholskadeförebyggande arbete och att utöva tillsyn.

 

Förebyggande arbete

Upplands-Bro kommun samarbetar med Stockholms län när det gäller AAS utbildningar. Det står för Ansvarsfull Alkohol Servering och vänder sig till krögare och serveringspersonal. Kursen är på 2 dagar och är oftast inne i Stockholm, men kan vara i olika kommuner vid olika tidpunkter. Fråga din alkoholhandläggare i din kommun om när nästa kurs går och vart den hålls. Kostnaden är minimal eftersom det inte ska vara vinstgivande. 

Upp