Näringslivsundersökningar

Det görs många olika undersökningar och rankningar av Sveriges 290 kommuner och flera av dessa handlar om företagarnas villkor.

Löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen sker med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Upplands-Bro kommun deltar i undersökningen varje år. En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Kommunen ser flera fördelar med undersökningen. Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och frågorna handlar om faktorer som kommunen själva har ansvar för och kan påverka.

Upphandling är ett obligatoriskt mätområde från och med 2021, vilket innebär att alla annonserade upphandlingar omfattas av undersökningen.

 

Stockholm Business Alliances mätning av Nöjd Kund Index

Partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA, gör varje år en kundundersökning för att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen.


Svenskt Näringslivs rankinglista

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en rankningslista över det lokala företagsklimatet, där även Upplands-Bro kommun deltar i varje år.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp