Hitta rätt kompetens

Behöver du som företagare hjälp med att hitta rätt kompetens? Upplands-Bro kommun kan hjälpa dig med matchning och kompetensförsörjning.

Ditt företag kan bidra till inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden

Oavsett om du är etablerad eller kommit nyligen ska vår kommun ge plats och lika förutsättningar att vara delaktig i samhället. Arbete är viktig ingång till samhället! Som företag i kommunen är du nyckelaktör för en lyckad integration.

Du kan vara med och bidra till inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden genom arbetsträning, praktik och arbetstillfällen.

För den som aldrig arbetat kan ett första jobb vara ett viktigt steg.

För den som har en yrkesvana kan du ta tillvara viktig kompetens.


Vi hjälper dig att tillgodose ditt kompetensförsörjningsbehov

Många nyanlända har värdefull utbildning och yrkeserfarenhet inom yrken det är stor brist på. Många kan redan grundläggande svenska och/eller engelska. Praktik och anställning kan vid behov flexibelt kombineras med utbildning på vuxenutbildningen eller SFI (svenska för invandrare). Du som företagare får en personlig kontakt, handledarutbildning och en fantastisk möjlighet att rekrytera driven personal.

Många har rätt till anställningsstöd som kan täcka en stor del av lönen. Vi hjälper dig med detta.

Du som företagare är välkommen till vuxenutbildningen eller arbetsmarknadsenheten för att presentera ditt företag och rekryteringsbehov och intervjua kandidater hos oss. Våra deltagare har klara Cv:n och vi kan tillhandahålla rum för intervjuer.

Vill du som förtagare veta mer kontakta Nassim Nyholm, se under rubriken kontakta näringslivsavdelningen längst ner på sidan, så lotsar vi dig vidare.


Win-win

Du som företagare kan göra skillnad för människor som idag står längre från arbetsmarknaden eller är på väg tillbaka.

Upplands-Bro Arbetsmarknadsenhet - fungerar som en länk till arbetsförmedlingen och kan bidra till rekrytering och matchning, så att du som företagare får rätt personer till dig. Arbetsförmedlingen erbjuder dig som företagare fyra olika typer av ekonomiskt lönestöd som du kan få vid anställning. Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa dig i den processen. Många företagare tycker detta är en snårig djungel. Arbetsmarknadsenheten hjälper dig så att du får rätt ekonomiskt stöd när du anställer efter en praktik.

Arbetsmarknadsenhetens målgrupper:

  • Personer med funktionsnedsättning
  • Ungdomar i åldern 16-24 år
  • Långtidsarbetslösa personer i åldern 20 – 64 år


Hjälp unga i Upplands-Bro med praktik!

Nu har du som företagare med hjärtat på rätt ställe möjlighet att få guida kommunens unga ut i yrkeslivet! Tror du precis som vi på ungas kraft och kreativa förmåga att bidra till samhället? Genom att ta ett socialt ansvar bidrar du till att ge unga verktyg att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som du får möjlighet att hitta duktiga och engagerade medarbetare lokalt.

Vi behöver praktik till unga som studerar på gymnasium eller befinner sig utanför gymnasiestudier. Målgruppen är ungdomar 16-19 år, samt unga vuxna mellan 20-25 år.


Som företagare erbjuder vi dig:

  • Kostnadsfri mentor- eller handledarutbildning av Upplands-Bro kommun inför ditt uppdrag
  • Försäkrad praktikant som stöttas av kommunen genom regelbunden uppföljning tillsammans med dig.
  • Möjlighet att lära upp en ung, kanske blivande medarbetare
  • Möjlighet att inspirera och lära en ung människa ditt yrke och se dem växa som människa
  • Bra PR inom socialt företagande
  • En bra matchning mellan ditt företag och ungdom utifrån förutsättningar och behov

Är du företagare och vill veta mer? Kontakta näringslivsavdelningen eller arbetsmarknadsenheten.

Kontakta näringslivsavdelningen

Katarina Barter
Näringslivschef
08 518 32 159
katarina.barter@upplands-bro.se

Nassim Nyholm
Näringslivsutvecklare
08 518 32 208
nassim.nyholm@upplands-bro.se

Beatrice Porshage
Näringslivsutvecklare
08 410 79 293
eva.porshage@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp