Företagsnätverk

Upplands-Bro samarbetar med 55 andra kommuner i åtta län inom Stockholm Business Alliance (SBA). Medlemskommuner i SBA är kommunerna i Storstockholm, Mälardalen samt ett antal kommuner från Gävleborgs- och Dalarnas län.

Stockholm Business Alliance (SBA)

Inom SBA samverkar kommunerna med att samordna internationella etableringar och marknadsföra Stockholmsregionen under det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandiavia. Vidare mäter kommunerna Nöjd Kund Index (NKI) för brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsovård samt serveringstillstånd gemensamt.

Medlemskapet i SBA ger Upplands-Bro tillgång till ett starkt nätverk, god internationell exponering och möjligheten att förbättra service till företag genom jämförelse med övriga medlemskommuner. 

Upp