Företagslots

Företagslotsen underlättar kommunikationen mellan dig som företagare och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. När ditt ärende berör flera myndigheter är företagslotsen rätt för dig.

Företagslotsen består av tjänstemän som är insatta i ditt ärende och kan ge svar på dina frågor, samt ge besked om handläggningstider etcetera. Företagslotsen underlättar även det kommuninterna arbetet, då tjänstemännen får en helhetsuppfattning av ditt ärende.

När ditt ärende berör mer än ett myndighetsområde kan företagslotsen användas, det kan gälla frågor och tillstånd inom följande områden:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand och säkerhet
  • teknik- och va-frågor
  • fristående verksamheter inom utbildning

 

Lotstider hösten 2022

Nya lotstider för hösten 2022 kommer inom kort.

Beskriv ditt ärende och önskat lotsdatum och skicka det via formuläret nedan senast en vecka före önskad lotsträff.


Hantering av personuppgifter
Du avgör om du vill lämna dina uppgifter till oss. Uppgifterna utgör offentlig handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut vid en begäran från någon enskild person. De uppgifter vi vill samla in är namn, telefonnummer samt e-post. Kommunledningskontoret samlar in uppgifterna för att kunna administrera din förfrågan till oss. Dina uppgifter kommer endast hanteras av Kommunledningskontoret. Dina uppgifter sparas hos oss till dess frågan är hanterad. Därefter raderas de.
Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN, 08-581 690 00, kommun@upplands-bro.se, organisationsnummer 212000–0100
Rätt att få registerutdrag
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt. Ta då kontakt med: dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Upp