Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete som syftar till att fördjupa och utveckla både det lokala och det regionala näringspolitiska arbetet.

Arbetet har även ett internationellt perspektiv eftersom konkurrensen om företagsetableringar, boende och besökare är hård.

För att lyckas sätta Stockholm-Mälarregionen på den globala kartan behövs en gemensam kraftsamling och ett gemensamt budskap, därför sker all internationell marknadsföring under budskapet "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Intresset att delta från kommunernas sida har varit mycket stort och i dagsläget ingår 55 kommuner varav Upplands-Bro kommun är en.

Läs mer om kommunsamarbetet här