Mark och lokaler

Upplands-Bro erbjuder goda etableringslägen längs E18 inramat av konferensanläggningar och golfbanor. Du är välkommen att kontakta oss när du letar mark eller lokaler.

Mark


Brunna

Kommunens största företagsområde är beläget vid Kungsängen längs E18 och har matarbussar från pendeltågsstationen i Kungsängen. I Brunna finns företag inom bland annat tillverkningsindustrin och finmekanik. Maskinuthyrningsföretaget Ramirent och Swedish Match distributionscentral, som drivs via dotterbolaget SMD Logistics, är två av de större arbetsgivarna i området. Andra företag i området är läkemedelsföretaget Fresenius Kabi som tillverkar näringslösning och hisstillverkaren Aritco.

Skällsta

Skällsta är kommunens näst största industriområde med anslutning till E18. Omgivningen kring Bro och Skällsta erbjuder goda expansionsmöjligheter och ett förbättrat trafikläge när en ny av- och påfart mot E18 byggs vid Kockbacka, som beräknas vara färdig 2017/2018.

De branscher som främst är representerade i Skällsta industriområde är bilhandel, trävaruhandel, verkstäder, serviceföretag m.m. Viss handel bedrivs också genom att Willys och Dollarstore finns i området. I närheten av Skällsta, i Nygård, ligger Coop:s Broterminal med utbyggd järnvägsanslutning där ca 800 personer arbetar. Ragn-Sells stora återvinningsanläggning ligger nordväst om Bro, där E.On även uppför ett kraftvärmeverk. Söder om Bro återfinns SL:s modernaste pendeltågsdepå.

Stena fastigheter har planlagd industrimark om ca 20 hektar vid Jursta, invid Skällsta.

Kasmo

I Kasmo industriområde återfinns företag inom diverse branscher såsom mindre tillverknings- och serviceföretag.

Lokaler


Upplands-Brohus

Kommunen erbjuder ett antal lokaler genom det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus.

Detaljhandeln i kommunen är främst koncentrerad till Bro och Kungsängenscentrum. I Kungsängens centrum finns all sedvanlig service som behövs i ett förortscentrum. I Bro centrum finns ett liknande utbud men något färre butiker.

Upplands-Brohus, det kommunala bostadsbolaget, tar gärna emot intresseanmälningar om att hyra lokal i Bro eller Kungsängens Centrum.

Upp