Leader Mälardalen

Leader Mälardalen – Ekonomiskt stöd till kreativa idéer

Tillsammans kan vi utveckla området där vi bor och göra det till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vill du vara med? Har du en idé? Då är Leader något för dig!

Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling.

Projekt inom Leader finansieras med EU-medel, svenska statliga medel och lokala/regionala offentliga medel. I Leaderperioden 2014-2020 utgör södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner ett nytt Leaderområde, Leader Mälardalen.

Den ideella föreningen Leader Mälardalen ska driva Leaderarbetet i området. I föreningens styrelse, LAG (Local Action Group), som ska besluta om projektpengar till Leaderprojekt, finns representanter från ideell, privat och offentlig sektor från områdets åtta kommuner. En strategi för lokal utveckling har tagits fram, där det framgår hur Leader Mälardalen ska bidra till att skapa utveckling i området.

I strategin finns fyra insatsområden som Leader Mälardalen kommer att arbeta med:

  • social inkludering
  • lokal utveckling
  • företagande och innovation
  • klimat, energi och miljö

Om ni har en projektidé får ni gärna ta kontakt med någon av Leader Mälardalens verksamhetsledare, så kan vi börja diskutera hur den kan passa inom Leader.

Kontaktperson: Mia Lundqvist, e-post mia@leadermalardalen.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp